Inspirerende BIM seminars

Inspirerende BIM seminars

De bouwsector is zich aan het hervormen, niet alleen door de crisis maar ook door de behoefte aan een innovatieve, proactieve, klantgerichte en duurzaam ondernemende bedrijfstak. Krachten moeten gebundeld worden, werkmethodieken moeten veranderen; samenwerking is noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen in tijd, kosten en kwaliteit.

Van den Pauwert Architecten organiseerde twee middagen waar met opdrachtgevers en partners in de bouw van gedachten werd gewisseld hoe de toekomst van de bouwsector er uit kan/moet zien.

Onze ervaring met BIM

Medio 2009 hebben wij onze eerste stappen gezet in een wereld die BIM heet. Die eerst stap was onderzoekend en aftastend waarbij we een model bouwden in Revit dat alleen intern werd gebruikt. Belangrijke conclusie: het smaakte naar meer! Een vervolg kwam er met het project Rabobank Dommelstreek, een BIM-samenwerking met Brink Groep (begroting) en Van de Laar (constructie). Dit was zo succesvol dat we nu het modelleren met Autodesk Revit binnen het gehele bureau hebben geïmplementeerd.

Onze ervaring heeft er toe geleid dat we nu modelleren zodat niet alleen wij als architect er voordeel bij hebben maar dat iedereen er profijt van heeft: van opdrachtgever tot en met aannemer, van ontwerp tot en met exploitatie.

BIM gaat in onze ogen niet alleen om het maken van een (3D) model maar vooral om het proces.

Om juist dit proces gestroomlijnd te laten verlopen moeten, naar onze mening, opdrachtgever en adviseurs vanuit een integraal overleg gaan werken. Duidelijke afspraken moeten worden gemaakt m.b.t. het delen van elkaars werk en kennis. Doelen en werkmethodieken moeten worden benoemd en taken verdeeld, waarbij verantwoordelijkheden en garanties goed geregeld moeten zijn. Deze transparantie zorgt voor meer vertrouwen en een innovatiever, beter product en proces.

Conclusie

We stelden de vraag: “Is BIM een kans óf vormt het juist een bedreiging voor je verdienmodel en word je uit je comfortzone getrokken?” Tijdens onze seminars merkten we dat partijen hier nog heel verschillend in staan.

Wat vindt u? Is de bouwbranche al klaar voor BIM? Is het een kans of juist een bedreiging? Deel hieronder uw mening.