Lelie in 3D

Lelie in 3D

Een mooie mijlpaal: de enthousiaste kopersvereniging “Lelie” heeft het definitief ontwerp van het CPO project Lelie afgerond. Het succes van de projecten Duizendschoon en Passiebloem krijgt navolging met project Lelie; de dertien kavels zijn inmiddels allemaal verkocht. Na de bouwvak zal er worden begonnen met de bouw.

Kopersvereniging Lelie

Kopersvereniging Lelie, bron: facebook-pagina kopersvereniging Lelie

Dit project is opgezet met Revit zodat we al in de ontwerpfase grip hadden op:

  • verkaveling,
  • esthetische 3D-knooppunten,
  • gevelvisualisaties en
  • 3D impressies

Dit model is ook al opgezet zodat we het gaan gebruiken voor de bouwaanvraag, toetsing en aanbesteding.