Hallo nieuwbouw, dag oudbouw!

Hallo nieuwbouw, dag oudbouw!

De sloop van Engelsbergen te Eindhoven is in volle gang. Na de sloop wordt de nieuwbouw uitgebreid met een restaurant en grand café voor de bewoners van de nieuwe Engelsbergen. Daarnaast zal hier ook een tweede appartementengebouw worden gerealiseerd waarna Park Gender opnieuw gestalte krijgt.