Hoogste punt bij Parc Gender

Hoogste punt bij Parc Gender

Het bereiken van het hoogste punt (23855mm)  bij Parc Gender aan de Maria van Bourgondielaan werd samen met de toekomstige bewoners gevierd. De handeling werd door voorzitter van de raad van toezicht van Vitalis, dhr. Dierick en door wethouder dhr. Torunoglu  verricht.