Bureau

Bureau

Sinds de oprichting in 1962 integreert Pauwert Architectuur architectonische, stedenbouwkundige, maatschappelijke en bestuurlijke uitgangspunten in ruimtelijke plannen. Vanuit een onderzoekende houding werken wij in een compact en slagvaardig team aan een breed spectrum van opdrachten op verschillend schaalniveau en marktgebied. Continu op zoek naar innovatieve duurzame concepten en ontwikkelingen. Naast een regisserende rol hebben we een sterke focus op integrale samenwerking in open dialoog met alle betrokkenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Bouw Informatie Model. Kosten-, kwaliteits-, procesbewaking en technische uitwerking vormen daarin een integraal onderdeel van onze aanpak. Een interdisciplinaire benadering waarbij budget en ambitie in balans zijn. Met een sterk gevoel voor maakbaarheid in materiaal en detail.

Architectuur ontstaat vanuit eenvoud, analyse en zorgvuldigheid. Deze drie-eenheid leidt tot sterke en uitgesproken concepten die sociale en ruimtelijke samenhang bieden en door flexibiliteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Met als doel mens- en gebruiksgerichte gebouwen die op plezierige wijze zo lang en divers mogelijk te gebruiken zijn in harmonie met omgeving en milieu.

Visie

BIM

De bouwsector is zich (noodgedwongen) aan het hervormen, niet alleen ingegeven door de crisis maar ook door de behoefte aan een innovatieve, proactieve, klantgerichte en duurzaam ondernemende bedrijfstak.

Werkmethodieken moeten veranderen. Pauwert Architectuur is van mening dat de bouwketen niet nog langer traditioneel achter elkaar aan moet werken. Krachten moeten gebundeld worden want samenwerking is noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen in tijd, kosten en kwaliteit.

BIM (Building Information Model) is hierbij een goed hulpmiddel. Vandaar dat wij inmiddels Autodesk Revit binnen het gehele bureau hebben geïmplementeerd. BIM is niet alleen een gemeenschappelijk 3D model, het is ook een database met alle, voor een project relevante, informatie tijdens de ontwerp- en realisatiefase alsook tijdens de exploitatiefase.

BIM vergt wel een andere aanpak maar het integraal overleg met opdrachtgever en alle adviseurs levert een duidelijke meerwaarde op. Het delen van elkaars ideeën en het gebruiken van elkaars standaarden vergroot de kennis en draagt bij tot een beter product. De duidelijke afspraken en openheid van zaken resulteren in een transparant proces en geeft eenieder meer vertrouwen.

 

Ons team

 

 

 

Historie

 • Historie_VdPauwert_1923
 • Historie_VdPauwert_1926
 • Historie_VdPauwert_1928_01
 • Historie_VdPauwert_1928_02
 • Historie_VdPauwert_1929
 • Historie_VdPauwert_1933
 • Historie_VdPauwert_1935
 • Historie_VdPauwert_1953
 • Historie_VdPauwert_1962
 • Historie_VdPauwert_1970
 • Historie_VdPauwert_1972
 • Historie_VdPauwert_1975
 • Historie_VdPauwert_1976
 • Historie_VdPauwert_1986
 • Historie_VdPauwert_1988
 • Historie_VdPauwert_1989
 • Historie_VdPauwert_1990_01
 • Historie_VdPauwert_1990_02
 • Historie_VdPauwert_1993
 • Historie_VdPauwert_1994
 • Historie_VdPauwert_1996
 • Historie_VdPauwert_1998