Bureau

Pauwert Architectuur streeft naar duurzame, functionele en mensgerichte gebouwen die zo lang en divers mogelijk te gebruiken zijn. Altijd in harmonie met omgeving en milieu. Hierbij worden architectonische, stedenbouwkundige, maatschappelijke én bestuurlijke uitgangspunten geïntegreerd.

Vanuit een onderzoekende houding werken wij in een slagvaardig team aan een breed spectrum van opdrachten. Op verschillende schaalniveaus en marktgebieden, continu op zoek naar innovatieve, duurzame concepten en ontwikkelingen. We hebben een sterke focus op integrale samenwerking, in open dialoog met alle betrokkenen. Hierbij maken we gebruik van het Bouw Informatie Model. Kosten-, kwaliteits-, procesbewaking en technische uitwerking vormen daarin een integraal onderdeel van onze aanpak. Een interdisciplinaire benadering waarbij budget en ambitie in balans zijn, met een sterk gevoel voor maakbaarheid in materiaal en detail. Bij ons ontstaat architectuur vanuit eenvoud, analyse en zorgvuldigheid. Deze drie-eenheid leidt tot sterke, uitgesproken en duurzame concepten, die sociale en ruimtelijke samenhang bieden én die door flexibiliteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

 Ons team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie

Pauwert Architectuur kent een lange historie. Begin jaren ‘20 richtte Henri van den Pauwert met o.a. Ben Merkelbach de progressieve architectengroep ‘De 8’ op: pragmatisch, internationaal gericht en zuiver functionalistisch. Hiermee zetten zij zich sterk af tegen de expressieve architectuur van de Amsterdamse School en de leer van het traditionele architectuuronderwijs. Zij streefden naar een bouwkunst die uitging van de behoefte van de samenleving en benadrukten de dienende functie van de architectuur. Begin jaren ’30 verbonden zij zich met De Opbouw, een Rotterdamse groep van moderne architecten. De samenwerking culmineerde in het tijdschrift ‘De 8 en Opbouw’. Dit tijdschrift  fungeerde destijds als dé belangrijkste spreekbuis van de functionalistische architecten van Nederland, waaronder Oud, Duiker, Rietveld, Brinkman, van der Vlugt en Stam. Naast zijn activiteiten voor de ‘De 8’ heeft Henri van den Pauwert gewerkt bij de architectenbureaus van o.a. Berlage, Brinkman en van der Vlugt, Wijdeveld en Horta. Ook was hij, na zijn verhuizing naar Eindhoven, lichtarchitect voor Philips en heeft hij samen met Louis Kalff gewerkt aan wereldtentoonstellingen in o.a. Brussel, Luik en Parijs.

In 1962 neemt zijn zoon Aart van den Pauwert de werkzaamheden van hem over. Samen met Jan Verdonschot bouwt Aart het bureau ‘Van den Pauwert’ uit. Zij ontwerpen veel projecten in binnen- en buitenland. In Eindhoven realiseren zij onder andere de hoofdtribune van het PSV-stadion, sportcomplex Aalsterweg en het luxe wooncomplex De Karpen. In 2017 neemt Henk Schoones het bureau over. Henk werkt dan al ruim 32 jaar voor het bureau, en heeft een grote rol gespeeld binnen het bureau in de overgang van kalktekening naar moderne technologie. Vanwege de rijke historie van het bureau blijft de naam ‘Pauwert’ behouden, al dan niet in een andere vorm. Met de nieuwe frisse wind die nu over de vloer waait gaat het bureau verder onder de naam ‘Pauwert Architectuur’.

 • Historie_VdPauwert_1923
 • Historie_VdPauwert_1926
 • Historie_VdPauwert_1928_01
 • Historie_VdPauwert_1928_02
 • Historie_VdPauwert_1929
 • Historie_VdPauwert_1933
 • Historie_VdPauwert_1935
 • Historie_VdPauwert_1953
 • Historie_VdPauwert_1962
 • Historie_VdPauwert_1970
 • Historie_VdPauwert_1972
 • Historie_VdPauwert_1975
 • Historie_VdPauwert_1976
 • Historie_VdPauwert_1986
 • Historie_VdPauwert_1988
 • Historie_VdPauwert_1989
 • Historie_VdPauwert_1990_01
 • Historie_VdPauwert_1990_02
 • Historie_VdPauwert_1993
 • Historie_VdPauwert_1994
 • Historie_VdPauwert_1996
 • Historie_VdPauwert_1998