Visie

Architectuur ontstaat bij Pauwert Architectuur vanuit eenvoud, analyse en zorgvuldigheid. Deze drie-eenheid leidt tot sterke en uitgesproken concepten, die sociale en ruimtelijke samenhang bieden én die door flexibiliteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Met als doel het realiseren van duurzame, functionele en mensgerichte gebouwen, die zo lang en divers mogelijk te gebruiken zijn in harmonie met omgeving en milieu.

EXPERTISE

BIM

De bouwsector is zich de laatste jaren aan het hervormen door de behoefte aan een meer innovatieve, meer proactieve, meer klantgerichte en meer duurzaam ondernemende bedrijfstak. Werkmethodieken veranderen mee. Pauwert Architectuur is van mening dat de bouwketen niet nog langer traditioneel achter elkaar aan moet werken. Krachten moeten gebundeld worden, want samenwerking is noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen, zowel kwalitatief als tijd- en kostentechnisch. BIM (Building Information Model) is hierbij een goed hulpmiddel. BIM is echter méér dan alleen een gemeenschappelijk 3D-model, het is ook een database met alle, voor een project relevante, informatie tijdens de ontwerp- en realisatiefase én tijdens de exploitatiefase. BIM vergt een andere aanpak, maar het integraal overleg met opdrachtgever en alle adviseurs levert een duidelijke meerwaarde op. Het delen van elkaars ideeën en het gebruiken van elkaars standaarden vergroot de kennis en draagt bij tot een beter product. De duidelijke afspraken en openheid van zaken resulteren in een transparant proces en geeft iedere betrokken partij meer vertrouwen.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onbeduidend begrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken valt tegenwoordig onder het kopje ‘duurzaamheid’. Als Pauwert Architectuur hebben wij daarom onze eigen duurzaamheidsvisie ontwikkeld: wat betekent duurzaamheid voor ons, hoe gaan wij hiermee om, en wat betekent dit concreet voor de gebouwen en omgevingen die wij ontwerpen en realiseren? Duurzame oplossingen staan niet op zichzelf. Wanneer duurzame innovaties op een slimme manier worden ingezet, daalt niet alleen de milieubelasting; het komt ook de gebruikskwaliteit en de beleving van de architectuur ten goede. Duurzaamheid bestaat voor ons daarom uit drie aspecten. Deze aspecten staan niet los van elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken:

 

 

 

Bovenstaande pijlers kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van duurzaamheid. Integratie van deze drie pijlers werkt versterkend: een prettig, gebruiksvriendelijk, flexibel, gezond én mooi gebouw kan jarenlang meegaan. In onze visie is de integratie van de aspecten gebruik, energie en materiaal dé manier om bewuster om te gaan met de wereld om ons heen. De impact van onze adviezen is immers vele malen groter dan onze eigen voetafdruk en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

De langere termijn is een wezenlijk onderdeel van duurzaam bouwen. Wanneer we dat in ogenschouw nemen, is duurzaam bouwen niet duurder dan niet-duurzaam bouwen. Aan de start van ieder project stellen wij de vraag wat de ambitie op duurzaamheidsgebied is. Net zoals we aan kunnen tonen dat een duurder, maar gebruiksflexibel gebouw langer meegaat en dus uiteindelijk goedkoper is, kunnen we ook aantonen dat we met innovatieve techniek op energie- en materiaalvlak een gebouw gebruiksvriendelijker, gezonder en economisch duurzamer kunnen maken.