Backbone meest innovatieve idee focusgroep BrabantZorg

Home Actueel Backbone meest innovatieve idee focusgroep BrabantZorg

Het thema, zorgvraaggestuurd bouwen voor chronisch zieken, met als doel het verlengen van de ‘zelfstandige’ jaren in de eigen woonomgeving en het ontlasten van de zorgaanbieder en de reguliere zorgplaatsen.

Van den Pauwert Architecten ontwikkelde integraal het concept ‘Backbone’, een innovatief huisvestingsconcept voor mensen met een zorgindicatie. Een gebouw dat aansluit op de specifieke woon- en zorgwens van de bewoner en tevens in staat is te anticiperen op veranderende wensen door een flexibel casco op maat en plug&play domotica voorzieningen.