Schetsontwerp boerenerf aan de Jeroen Boschlaan omarmd door de buurt

Home Actueel Schetsontwerp boerenerf aan de Jeroen Boschlaan omarmd door de buurt

Afgelopen woensdag hebben we voor de tweede keer onze buurtgenoten op bezoek gehad in ons kantoor aan de Jeroen Boschlaan. Samen met de buurt willen we ons mooie erf inrichten om het meer open te stellen voor de omgeving. Tijdens de eerste buurtsessie, nog voor de zomervakantie, hebben we samen gebrainstormd en ideeën opgehaald. De afgelopen tijd heeft landschapsontwerper Verhoeven de Ruijter het prachtige ontwerp gemaakt van het boerenerf met alle input die we verzameld hadden. Annemiek heeft het ontwerp voor de buitenruimte gepresenteerd. Deze presentatie is te downloaden via deze link.

“De plannen zien er prachtig uit. We zijn erg benieuwd naar de realisatie en dragen graag ons steentje bij. De buurtavonden hebben er nu al voor gezorgd dat we onze mede buurtbewoners beter hebben leren kennen!”- buurtbewoner

Onze buren zijn niet alleen enthousiast over de plannen maar gaan zelf ook actief meedoen in de verdere uitwerking en ontwikkeling. In de lokale krantjes wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk draagkracht te creëren want samen met de buurt zijn we voornemens de speeltuin op het aangrenzende perceel een upgrade te geven. Daarnaast komt er een gezamenlijke moestuin op het boerenerf van Pauwert en wordt het gebied weer opengesteld voor de wijk. Het boerenerf wordt op die manier een plek voor ontspanning en ontmoeting, voor iedereen!