Bouw De Vrije Heerlijkheid gestart!

Home Actueel Bouw De Vrije Heerlijkheid gestart!

Afgelopen weken zijn, door Wagemakers Bouw & Ontwikkeling in opdracht van Cedrus Vastgoed, de voorbereidingen getroffen voor de bouw van De Vrije Heerlijkheid te Veghels Buiten. Inmiddels zijn ook de grondwerkzaamheden volop gaande. Dit woongebouw met 27 appartementen vormt het laatste schakelstuk van het Kloosterbuurtschap. Het wordt een eigentijds woongebouw met een knipoog naar oude Brabantse kloosters.

Centraal gelegen in de wijk, als een klooster in een vrij landschap, vormt het gebouw een ankerpunt voor de buurt. Het kloostergebouw is het grootste buurtschap type binnen het plan Veghels Buiten. De schaal van dit type wordt op diverse schaalniveaus verzacht, onder meer door de zorgvuldige inpassing in het landschap door LOS stad om land. Binnen het thema Kloostergebouw is een zoektocht gestart naar een gestapelde woonomgeving die recht doet aan het thema van het buurtschap, maar waar je bovenal fijn en prettig woont. De architectuur van het Kloostergebouw refereert in zekere mate naar de pragmatische, introverte ‘Bossche School’.

We zijn erg trots dat we met de huidige marktomstandigheden dit woongebouw kunnen realiseren! Dank aan alle inzet en samenwerking van ontwikkelaar, aannemer, adviseurs en gemeente.