Definitief Ontwerp boswoningen voor SWZ Zonhove in Son en Breugel goedgekeurd

Home Actueel Definitief Ontwerp boswoningen voor SWZ Zonhove in Son en Breugel goedgekeurd

Het Definitief Ontwerp voor de drie boswoningen voor SWZ Zonhove heeft de goedkeuring gekregen van de Raad van Toezicht. Ook is het landschappelijk en architectonisch ontwerp met veel enthousiasme en waardering ontvangen door de welstandscommissie. Een mooie stap richting de realisatie van een nieuw warm thuis voor de bewoners van zorgorganisatie SWZ, waar we graag even bij stil staan.

De boswoningen zijn robuuste, stoere bakstenen gebouwen die harmoniëren met het karakter van het omliggende bos. Deze tweelaagse gebouwen bieden plaats aan 96 bewoners met een meervoudige beperking, waarbij een kleinschalig voorkomen van de gebouwen een belangrijk uitgangspunt is. De gevels vertonen verspringingen en bestaan uit verschillende tinten baksteen binnen een bruinrood palet. Toegevoegde ‘huiselijke’ elementen, zoals schoorstenen, dragen bij aan de het gevoel van kleinschaligheid.

De nieuwe woningen zijn ontworpen volgens een generieke plattegrond. Ze zijn daarmee flexibel om in de toekomst, indien nodig, ook voor andere doelgroepen te worden gebruikt. De boswoningen vormen een integraal onderdeel van Zonhove Buitengewoon, een prachtig woonpark in Son en Breugel dat de komende jaren gerealiseerd gaat worden. SWZ biedt kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking levensloopbestendige mogelijkheden voor wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame, beschermde en veilige omgeving. Buitengewoon Zonhove ontwerpen we in nauwe samenwerking met Lichtstad Architecten, Karres en Brands, Van Aarle de Laat, Adviesbureau Tielemans en Nieman Raadgevende Ingenieurs.