Lierop Buiten, een nieuw wijkje voor Lierop

Home Actueel Lierop Buiten, een nieuw wijkje voor Lierop

De komende jaren krijgt het inwonersaantal van Lierop een flinke groeispurt. Verdeeld over twee projecten krijgt Lierop er 165 woningen bij. Tijdens een omwonendenavond over deze bouwontwikkeling in Lierop zijn geïnteresseerden bijgepraat over de huidige ontwikkelingen. Dat hier veel belangstelling voor is bleek wel uit de opkomst: ruim 200 inwoners van Lierop sloten aan in de ruim bemeten feestzaal van het dorp. De wethouder(s), de werkgroep vanuit de gemeente, woningcorporatie WoCom en projectontwikkelaar Bloom vastgoed / Cedrus Vastgoed hebben de Lieropenaren meegenomen in de toekomstplannen. Pauwert is als architect verantwoordelijk voor het ontwerp van het project ‘Lierop Buiten’, in opdracht van Bloom Vastgoed / Cedrus vastgoed.

Lierop Buiten bestaat uit 40 wooneenheden op een eigen erf, waarbij gerefereerd wordt naar de karakteristieke archetypes die passend zijn in het Brabantse landschap. Het erf wordt autoluw ontworpen middels parkeerkoffers aan de randen, en aangekleed met gemeenschappelijk groen zoals bijvoorbeeld een moestuin en een fruitboomgaard. Door klimaatadaptief te ontwerpen wordt de waterhuishouding binnen het plan geoptimaliseerd en hittestress beperkt.

Het doel is een sfeervol, inclusief erf te creëren waar men oog heeft voor elkaar en waar plek is voor jong en oud. Binnen de gemeente Someren en de kern Lierop is er een sterke behoefte aan meer woonruimte. Woningen die vooral bedoeld zijn voor jongeren en starters, én levensloopbestendige woningen voor ouderen. Doelgroepen voor wie een passende woning niet vanzelfsprekend is. Dat bleek ook uit de aanmeldingen van geïnteresseerden die al tijdens de presentatie van Robert Hellings binnen begonnen te stromen. Dat motiveert ons alleen maar om door te gaan op de ingeslagen weg en een mooie ontwikkeling toe te voegen aan de kern van Lierop.