Ontwikkeling Theresiakwartier Raamsdonksveer in volle gang

Home Actueel Ontwikkeling Theresiakwartier Raamsdonksveer in volle gang

Het Theresiakwartier in Raamsdonksveer krijgt steeds meer vorm! Nabij het dorpshart ontwerpen wij een nieuwe woonbuurt in opdracht van zorgorganisatie Prisma & projectontwikkelaar Rezidenz. Afgelopen weken is er veel gebeurd: tijdens meerdere avondsessies hebben we omwonenden van het toekomstig Kwartier en bewoners & ouders van Prisma meegenomen in de planontwikkeling, is de anterieure overeenkomst met Gemeente Geertuidenberg getekend, én heeft BN de Stem een leuk artikel geplaatst over het nieuwe Theresiakwartier. Volop aandacht voor dit fijne plan!

Een onduidelijk stukje Raamsdonksveer transformeert met het Theresiakwartier naar een uitnodigende woonomgeving. Op het Theresiakwartier vindt zorgen en wonen naast elkaar een plek. De huidige groene kwaliteiten van de plek vormen de basis voor de nieuwe stedenbouwkundige opzet van het Theresiakwartier. Vanuit die gedachte geeft de noordelijke bomenstructuur en het dierenpakje aanleiding voor de introductie van een verbindende groene loper. De bestaande boomclusters vormen aanknopingspunten voor de inpassing van de gebouwen. Over het Theresiakwartier loopt van oost naar west een gradiënt van verschillende leefsferen, van een meer zorgomgeving naar een meer reguliere woonomgeving.

Het nieuwe programma bestaat uit 72 nieuwe woningen, een woonzorggebouw en een Kindcentrum. Zorgorganisatie Prisma vult het oostelijk deel van het Theresiakwartier met het dagbehandeling gebouw en een gebouw met begeleid wonen voor kinderen. Het westelijke deel van het Theresiakwartier is bestemd voor regulier wonen. Een appartementengebouw in het midden van het Theresiakwartier vormt de overgang tussen de verschillende leefomgevingen.

Lees hier het artikel in BN De Stem: Theresiakwartier brengt met 72 woningen weer leven in de buurt