Op zoek naar het verleden van Malthezer Hoeve

Home Actueel Op zoek naar het verleden van Malthezer Hoeve

Pauwert Architectuur werkt dagelijks aan de bebouwing van de toekomst. Maar minstens zo interessant is om een blik te werpen op ‘de bouwers’ voor ons.

In opdracht van Cedrus Vastgoed werken we aan het bijzondere project Malthezer Hoeve. Deze locatie aan de Helmondseweg in Aarle-Rixtel kent een rijke historie. De eerste bebouwing bestond uit een middeleeuwse kerk en een hoeve: de Malthezer Hoeve. In de loop van de tijd wisselde het gebied van bewoners en was er op en rond het erf daardoor sprake van veranderende samenstelling en vorm van bebouwing. De geschiedenis van deze plek kent dus vele lagen.

RAAP geeft ons letterlijk een kijkje in het verleden. Door middel van een proefsleuvenonderzoek is, verdeeld over het te bebouwen terrein, onderzoek gedaan naar archeologische resten. Over het algemeen zijn er vrij sterke verstoringen, doordat in de 19e en begin 20e eeuw veel is vergraven voor grondverbetering en/of zandwinning. Daartussen zijn toch ook nog een aantal goed bewaarde sporen aanwezig. Zo zie je onder andere resten van 2 muurtjes en aanwijzingen in de grondlagen voor een put.

We kijken uit naar de verhalen die dit archeologisch onderzoek weer zal opleveren. Want met het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden ontwikkelen we de Malthezer Hoeve tot een nog fijnere plek voor iedereen.