eerst bedenken dan pas doen.

Home Bedenkkracht

Pauwert to the people

Welkom bij Pauwert Architectuur. Een Eindhovens architectenbureau dat midden in de maatschappij staat. We ontwerpen gebouwen, maar bovenal maken we fijne woon-, werk- en leefomgevingen met én voor mensen.

We staan voor Bedenkkracht , de kracht om samen de toekomst van morgen te maken. Als architectenbureau hebben we veel kennis in eigen huis, maar we zijn ervan overtuigd dat we samen met anderen onze projecten beter maken. Want het mooie is: iedereen heeft bedenkkracht! De toekomstige bewoner op een zorgterrein, de medewerker uit de werkplaats of de buurvrouw op de hoek van de straat.

Ons werkveld is daarom breed. Van wonen met zorg in prachtige parkachtige omgevingen tot werken in inspirerende bedrijfshallen. En van een sociaal programma op een inbreidingslocatie in de stad tot het samen wonen op een erf in het buitengebied.

Deze toekomst maken we niet alleen.
Bedenkkracht hebben we samen!

Onze werkwijze

Architectuur ontstaat bij Pauwert Architectuur vanuit eenvoud, analyse en zorgvuldigheid. Deze drie-eenheid leidt tot sterke en uitgesproken concepten, die sociale en ruimtelijke samenhang bieden én die door flexibiliteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. 

Eenvoud

Achter schijnbare eenvoud schuilt complexiteit. Door het beheersen van die complexiteit zijn we in staat aantrekkelijke en functioneel vormgegeven ruimtes te maken. Een balans tussen functionaliteit, esthetiek, techniek, economie, omgeving en milieu. Herkenbaarheid en inzichtelijkheid voor de gebruiker spelen hierin een belangrijke rol. Door het ontwerpen van gebouwstructuren met een hoge mate van helderheid en transparantie, zowel in materiaalgebruik als ruimtelijk concept, geven we vorm aan die eenvoud.

Analyse

Vanuit een analytische benaderingswijze wordt de eigenheid van een nieuw ontwerp bepaald. Daarmee zijn onze projecten steeds een nieuwe vertaling van de analyse in een architectonische, stedenbouwkundige en/of maatschappelijke opgave. Onze ontwerpen zijn slimme, duurzame structuren die toekomstige veranderingen in gebruik en techniek kunnen opvangen. Analyse staat ook voor onze open houding ten aanzien van technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Onder andere op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar ook bijvoorbeeld over onderhoud.

Zorgvuldigheid

Betrokkenheid, bevlogenheid en ervaring garanderen een optimaal resultaat en een breed gedragen proces. Kosten-, kwaliteits- en procesbewaking zijn vanaf de initiatieffase verankerd in onze projecten. Bij de uitwerking in detail krijgt het ontwerp verder vorm, met aandacht voor alle technische en organisatorische aspecten. Door bewaking tijdens de uitvoering wordt een hoogwaardige kwaliteit gewaarborgd binnen gesteld budget en volgens afspraak. Het Bouw Informatie Model is hierin voor ons regisserend.

Een fijne en gezonde werk-, woon- of zorgomgeving, of een plek waar je je vrije tijd doorbrengt, noem maar op: iedere plek en iedere gebruiker vraagt om een andere benadering. We bouwen voor de gebruiker; nu, maar ook over 30 jaar, wanneer er misschien heel andere wensen zijn. Een ontwerp moet balanceren tussen flexibiliteit en een antwoord op een specifieke vraag. Dat is bewust bouwen.

We've got the Pauwert

Bij Pauwert Architectuur werken we met een enthousiast team aan uiteenlopende projecten. Ons team bestaat uit een diverse groep van ontwerpers, architecten, modelleurs en projectleiders: een mix van kennis, ervaring en frisse blikken. Door een project van het schetsontwerp tot het technisch tekenwerk in huis te houden kunnen we de kwaliteit blijven bewaken. We trekken er graag op uit om met onze bouwschoenen in de modder te staan, zodat we ook op de bouwplaats betrokken blijven bij de uitvoering.

Henk Schoones is als directeur de motor van Pauwert Architectuur. Sinds januari 2023 wordt hij bijgestaan door zijn Managementteam. Dit team is een doorsnede van alle bezigheden van het bureau (v.l.n.r.): Freek Schoones, Daniek Reijnders, Henk Schoones, Joost van den Brand en Gijs Kersten. Naast de dagelijkse bedrijfsvoering werken zij samen vanuit een breed perspectief aan de toekomst van Pauwert als architectenbureau. Een nieuwe generatie die Pauwert Architectuur in goede banen leidt! Tevens is de continuïteit van Pauwert Architectuur verstevigd met de komst van Freek Schoones, de jongste telg van Henk Schoones. Freek heeft een achtergrond in de bedrijfskunde. De kennis en ervaring die hij bezit zet hij in ter verbetering van de structuren en processen binnen het bedrijf. Dit doet hij als onderdeel van het management team, maar ook als toekomstig opvolger van het bedrijf.

Bewust bouwen

Duurzaamheid is een modieus begrip geworden. Pauwert Architectuur streeft er naar om inhoud te geven aan het begrip duurzaamheid op een manier die past bij de vraag, de opgave en ambities van de toekomstige gebruikers van gebouwen. We spreken daarom liever van bewust bouwen. We zijn én blijven duurzaam door bewust bezig te zijn met vernieuwende technologie en op zoek te blijven naar de vraag wat dit voor ons en de gebruiker betekent.

Gebruik, energie en materiaal als ontwerptools

Om een gebouw te ontwerpen dat inspeelt op de wensen van de gebruikers (nu én in de toekomst), maar ook comfortabel is, een gezonde omgeving vormt en een kleine voetafdruk heeft, blijven we een ontwerp toetsen. We benaderen een gebouw in basis vanuit 3 pijlers; energie, gebruik en materiaal. Deze benadering is slechts een tool en zeker geen doel op zich. Binnen een ontwerp worden oplossingen gezocht die met elkaar in evenwicht zijn. Daarom is het goed om een ontwerp in verschillende fasen van verschillende kanten te belichten. Hierdoor ontstaat er een gebouw dat bijvoorbeeld niet alleen energiezuinig is maar ook comfortabel; en niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook toekomstbestendig.

Contextspecifiek ontwerpen

Bewust bouwen en integraliteit gaan verder dan het gebouw op zich. Om grip te krijgen op het ontwerp in de context zoeken we allereerst nadrukkelijk aansluiting en inpassing in een gebiedsvisie. Deze visie kan een bestaande visie zijn, maar het komt ook voor dat we deze samen met andere belanghebbenden en ontwerpers opstellen. Op deze manier kijken we verder, en kunnen we samenwerkingen aangaan. We zorgen dat het gebouw wordt ingepast in het landschapsontwerp en dat bewoners en buurtgenoten betrokken worden bij het ontwerp en de inpassing. Hoe leven we hier straks? Hoe is mobiliteit geregeld? Wat gaan we doen als de gebouwen zijn afgeschreven? Wat is een gezond gebouw in een gezonde omgeving? We gaan bewust met deze onderwerpen om, zodat er draagvlak en toekomstwaarde ontstaat, zowel bij bewoners, eigenaars als overheden.

Circulariteit

Het creëren van toekomstwaarde is daarom een circulair principe dat we hierbij zeer belangrijk vinden. In onze definitie heeft circulariteit net zo veel betrekking op de levensloop van een plek in de stad als op de kringloop van materialen. We zijn altijd op zoek naar een manier op een ontwerp te maken dat er voor zorgt dat de buurt en de stad interessant blijft. Het activeren van bewoners, het opnieuw ontdekken van een buurt en het nadenken over wat bewust bouwen op een specifieke plek betekent, is daarom voor Pauwert Architectuur het belangrijkste ingrediënt van een gezond, goed en mooi gebouw.

BIM

Samenwerken is het sleutelwoord voor succesvolle projecten. We werken graag samen met partners vanuit de BIM methodiek. Door integraal samen te werken met opdrachtgevers en adviseurs bouwen we gezamenlijke 3D modellen en processen waar alle relevante informatie tijdens de ontwerp-, realisatie- én exploitatiefase in opgeslagen is. Alle betrokkenen kunnen hieruit putten en aan bijdragen. We stroomlijnen, toetsen, en faciliteren deze modellen. Vandaag de dag proberen we ook verder te kijken. Welke processen kunnen we versnellen en verbeteren met deze manier van samenwerken? Wat is er voor nodig om te zorgen dat alle samenwerkingspartners vertrouwen op de output? Welke andere middelen kunnen we nog meer inzetten om processen nóg beter op de rit te krijgen? Een dagelijkse opgave!

BIM-coördinatie
Om een BIM-project tot een succes te maken, zijn er afspraken nodig. Taakverdeling, wijze van modelleren, wat we uit het model willen halen én, ook heel belangrijk, wat we van elkaar verwachten. Wij verzorgen de coördinatie en stellen, samen met de betrokken partijen, een BIM-protocol op: een dynamisch document waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd en waar alle partijen zich aan conformeren. De BIM-coördinatie houdt ook in dat wij gedurende het traject het BIM-protocol bewaken en indien nodig aanpassen, een coördinatiemodel opstellen op basis van de verschillende aspectmodellen en wekelijkse clashcontroles uitvoeren.

Historie

Jaren ’20: het ontstaan van Pauwert
Pauwert Architectuur kent een lange historie. Begin jaren ‘20 richtte Henri van den Pauwert met o.a. Ben Merkelbach de progressieve architectengroep ‘De 8’ op: pragmatisch, internationaal gericht en zuiver functionalistisch. Hiermee zetten zij zich sterk af tegen de expressieve architectuur van de Amsterdamse School en de leer van het traditionele architectuuronderwijs. Begin jaren ’30 verbonden zij zich met De Opbouw, een Rotterdamse groep van moderne architecten. De samenwerking culmineerde in het tijdschrift ‘De 8 en Opbouw’. Naast zijn activiteiten voor de ‘De 8’ heeft Henri van den Pauwert gewerkt bij de architectenbureaus van o.a. Berlage, Brinkman en van der Vlugt, Wijdeveld en Horta. Ook was hij, na zijn verhuizing naar Eindhoven, lichtarchitect voor Philips en heeft hij samen met Louis Kalff gewerkt aan wereldtentoonstellingen in o.a. Brussel, Luik en Parijs. In 1962 neemt zijn zoon Aart van den Pauwert de werkzaamheden van hem over. Samen met Jan Verdonschot bouwt Aart het bureau ‘Van den Pauwert’ uit. Zij ontwerpen veel projecten in binnen- en buitenland. In Eindhoven realiseren zij onder andere de hoofdtribune van het PSV-stadion, sportcomplex Aalsterweg en het luxe wooncomplex De Karpen.

2017: Henk Schoones
In 2017 heeft Henk Schoones het bureau overgenomen. Henk werkt dan al ruim 32 jaar voor het bureau, en heeft een grote rol gespeeld binnen het bureau in de overgang van kalktekening naar moderne technologie. Vanwege de rijke historie van het bureau blijft de naam ‘Pauwert’ behouden. Met de nieuwe frisse wind die nu over de vloer waait gaat het bureau verder onder de naam ‘Pauwert Architectuur’.

2020: Verhuisd naar de oudste boerderij van Eindhoven
In 2020 is het kantoor verhuisd naar een nieuw onderkomen: de oudste boerderij van Eindhoven aan de Jeroen Boschlaan. Een grondige transformatie en een eigentijdse toevoeging zijn nodig geweest om deze boerderij tot het nieuwe thuis van Pauwert te maken. Met kippen op het erf, werkplekken onder de spanten én een ontmoetingsplek voor de buurt is dit een fijne plek om te vertoeven. Een plek waar Pauwert nog vele jaren mooie architectuur kan blijven maken. Vóór de mensen, maar vooral ook mét mensen. Lees hier meer over onze werkplek.