dit is bedenkkracht.

Home Disclaimer

Disclaimer

Grafisch

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen, en andere materialen op deze site zijn eigendom van Pauwert Architectuur (en de bij haar aangesloten bedrijven) of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Teken technisch

De door Pauwert Architectuur vervaardigde digitale bestanden worden op uw verzoek aan u ter beschikking gesteld ten behoeve van het project waarvan u de bestanden heeft ontvangen. U dient de tekenhoofden van Pauwert Architectuur te verwijderen en de tekening te voorzien van uw eigen kenmerken. Op de aan u verstrekte digitale bestanden berust copyright van Pauwert Architectuur. Bij ontvangst en ingebruikname vrijwaart u ons van de volgende zaken: verschillen in de getekende maten en gemaatvoerde maten voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden aanwezigheid van virussen of beschadigingen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden aan derden c.q. die geproduceerd worden met behulp van de verstrekte digitale bestanden. De geleverde digitale bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van ons aan derden ter beschikking worden gesteld.

Peninstellingen

De door ons gebruikte pen-instellingen
rood (1) = 0.18
geel (2) = 0.35
groen (3) = 0.08
cyaan (4) = 0.08
blauw (5) = 0.70
magenta (6) = 0.50
wit (7) = 0.25
kleur 8 = 0.08
kleur 13 = 0.13

Het kleurenpalet dat wij gebruiken is specifiek voor onze plotter geschreven. De kleuren die op onze afdrukken staan hoeven daarom niet overeen te komen met de kleuren die bij u uit de plotter komen.