Doris van Beers

Architectonisch Ontwerper
Home Team Doris van Beers

Doris van Beers

Doris werkt als Architectonisch Ontwerper bij Pauwert Architectuur. Dit doet ze sinds september 2022, nadat ze afstudeerde binnen de master ‘Architecture, Building and Planning’ aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met haar afstudeerproject ‘Safe and Sound’ onderzocht ze de gevolgen van omgevingsgeluid op het welbevinden van senioren met dementie en de rol die architectuur daarin kan spelen.

Van februari tot juli 2021 liep Doris stage bij Pauwert Architectuur, waarna ze tijdens haar afstuderen nog één dag in de week het ontwerpteam ondersteunde. Voordat ze haar bachelor bouwkunde behaalde aan de TU/e, studeerde ze Psychologie aan de Tilburg University. Echter, na het behalen van haar propedeuse is ze hiermee gestopt en overgestapt naar bouwkunde. Ondanks dat, blijft haar interesse voor psychologie bestaan.

Haar wens is dan ook om de twee disciplines te combineren door de beleving en het gedrag van mensen centraal te stellen tijdens het oplossen van architectonische opgaves.