Mieke van Herwijnen

Architect
Home Team Mieke van Herwijnen

Mieke van Herwijnen

Mieke is in 2016 begonnen als ontwerper bij Pauwert Architectuur, niet lang na het afronden van haar studie Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens haar studie heeft Mieke diverse uitstapjes gemaakt, onder andere naar de TU Delft om zich te verdiepen in interieur. Later heeft ze stages gelopen in Berlijn en in Rotterdam bij Broekbakema, waar ze tijdens haar master nog een tijd heeft gewerkt als ontwerper en waar ze de PR en communicatie verzorgde.

Bijdragen aan leefkwaliteit door betrokkenheid, creativiteit en meedenken; een verantwoordelijkheid én grote eer

Bij Pauwert Architectuur werkt Mieke aan uiteenlopende projecten, maar projecten met een sociaal-maatschappelijke kant spreken haar in het bijzonder aan. Als architect heb je invloed op een stukje wereld dat je achterlaat, niet alleen qua ecologische voetafdruk en esthetiek, maar ook in de kwaliteit die een ontwerp kan toevoegen aan het leven van gebruikers. Een verantwoordelijkheid, maar ook een eer. Zorgvraagstukken draagt Mieke daarom een warm hart toe; het project Winkellaan 5-7 is hiervan een goed voorbeeld. Intensief contact met opdrachtgever, zorgmedewerkers en cliëntvertegenwoordigers heeft geleid tot een functioneel, mooi gebouw en interieur, een fijne werkomgeving, maar vooral écht een thuis voor de cliënten.