Amarant Boulevard

Tilburg
Home Projecten Amarant Boulevard
wonen
32 ha.
Amarant

In opdracht van Amarant is een structuurvisie opgesteld voor het Daniël de Brouwerpark aan de Bredaseweg te Tilburg. In deze visie wordt met name ingezoomd op de centrale as op het terrein.

Startend vanaf de entree aan de oostkant van het terrein doorsnijdt deze laan het terrein van oost naar west en verdeeld het in een tweetal herkenbare landschappen,  open aan de Bredaseweg overlopend naar meer gesloten richting het zuiden. De beide landschappen geven richting aan de positie van functies op het terrein. Zo is het gesloten landschap met name ingericht voor het ‘instellings-wonen’. De Boulevard Amarant introduceert een overgangsgebied tussen het open en gesloten landschap. Een plek voor ontmoeting en kruisbestuiving tussen bewoners en bezoekers. Het markeert de aanzet van functies terrein overstijgend en verlegt de instellinglijn verder naar het zuiden. De Boulevard Amarant biedt ruimte voor publieke functies zoals het zwembad, het ontmoetingscentrum, de kinderboerderij binnen één herkenbare stijl.

De Boulevard is drager van de identiteit van het park, de herkenbaarheid van Amarant als organisatie. De Boulevard heet u welkom en biedt spelregels voor toekomstige (her)ontwikkelingen op het terrein.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Joost van den Brand