Blinde Vlekken? Woonkansen!

Eindhoven
Home Projecten Blinde Vlekken? Woonkansen!
gesubsidieerd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Wonen is een grondrecht, maar veel jongeren hebben geen (t)huis. Alleen al in Eindhoven zijn er op dit moment circa 100 dakloze jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Door het groeiende tekort aan betaalbare woningen en de onzekere gevolgen van de coronacrisis wordt verwacht dat deze aantallen verder zullen gaan stijgen. Het is een groep voor wie het zelfstandige leven nog maar net begint en waarbij deze jaren essentieel zijn voor een gezonde toekomst. Veel van deze jongeren hebben een minimale zorgvraag en een maximale woonvraag. Een vertrouwde leefomgeving vormt een basis waaruit jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. Het huidige beleid en de praktijk hebben nog onvoldoende (woon)oplossingen kunnen bieden binnen dit complexe vraagstuk. De druk op woonstichtingen en -corporaties is (te) hoog, waardoor wachttijden verder oplopen en jongeren nog minder kans maken op een woning. Om tot een oplossing te komen, moeten we buiten de gebaande paden zoeken naar woonkansen voor jongeren.

Download hier de onderzoekspublicatie

Tegelijkertijd zien we nog talloze ongedefinieerde lege ruimtes in de stad: dat ene rommelige grasstrookje op de straathoek, die parkeerplaats waar toch nooit iemand parkeert, een verpauperd binnenterreintje dat niemand meer gebruikt. Het is hoog tijd dat we die ruimtes beter gaan benutten! In dit ontwerpend onderzoek verkennen we woonkansen voor jongeren op vergeten locaties in de stad. Iedere wijk in een stad bezit wel een aantal vergeten plekken, van villawijk tot sociale woonbuurt. Want een vitale stad is een inclusieve stad, waarin iedere wijk bijdraagt aan een veilige woonomgeving voor jongeren die nergens anders terecht kunnen.

Wij gaan actief op zoek naar deze vergeten plekken door op de fiets te stappen in Eindhoven. We brengen lege plekken in kaart en analyseren ze, om zo tot een gedegen definitie en selectie te komen van zogenoemde ‘Blinde Vlekken’. Vervolgens onderzoeken we niet alleen hoe op deze plek woonruimtes voor jongeren kunnen worden toegevoegd, maar ook hoe we met kleine ingrepen kunnen werken aan versterking van bestaande woonwijken en grotere stedelijke opgaves. Met dit ontwerpend onderzoek willen we overheden, woningcorporaties en particulieren prikkelen. Door kansen uit te lichten en mogelijkheden te schetsen willen we ze aanzetten tot actie.

Op maandag 17 januari 2022 hebben we ons complete verhaal mogen vertellen tijdens de bijeenkomst ‘Woonkansen voor Jongeren’ van Bouwsociëteit Zuidoost Brabant. Het onderzoek was aanleiding om in gesprek te gaan met Marieke Franken (directeur Woonbedrijf) en Marc van Schuppen (wethouder Gemeente Best, voorzitter portefeuille wonen Stedelijk Gebied Eindhoven). We voerden het gesprek over het bredere belang van de woonkansen voor jongeren als maatschappelijke opgave, en hoe Blinde Vlekken in het stedelijk gebied een (tijdelijke) woonoplossing kunnen bieden.

Bekijk hier de opname van de bijeenkomst: ‘Woonkansen voor Jongeren’ van Bouwsociëteit Zuidoost Brabant.

 

Dit ontwerpend onderzoek is verricht door een onderzoeksteam van Pauwert, in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), Stichting Springplank, Bouwsociëteit Zuidoost Brabant en TU/e Urban Labs (Jongeren WoonLab). Het onderzoek is gesubsidieerd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Daniek Reijnders