Bloemenbuurt

Eindhoven
Home Projecten Bloemenbuurt
wonen
203 woningen
Woonstichting ‘thuis, Ontwikkeling vereniging Duizendschoon, Ontwikkelvereniging Passiebloem, Ontwikkelvereniging De Lelie, Ontwikkelvereniging Klaproos, De Margriet Vastgoed BV

Bloemenbuurt-Zuid was een vooroorlogse wijk in het zuiden van Eindhoven. Vanwege de sterk verouderde woningen is in 2003 de conclusie getrokken dat renovatie van de ruim 300 woningen niet haalbaar zou zijn. Voor de Bloemenbuurt is daarom gekozen voor een integrale wijkvernieuwing aan de hand van een zeer gedetailleerd beeldkwaliteitsplan. Pauwert Architectuur is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van vijf van de tien deelprojecten: Duizendschoon, Passiebloem, Lelie, Margriet en Klaproos.

Sociaal inclusief ontwerpen

Ondanks de sloop van de huidige woningen was het behoud van de unieke sociale structuur van de buurt een belangrijke pijler. Om dit te verwezenlijken is in samenwerking met BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) een werkwijze bedacht die de toekomstige bewoners actief deel heeft laten nemen in het (her-)ontwikkelen van Bloemenbuurt-Zuid. Per nieuw te bouwen blok is een ontwikkelvereniging opgericht die opdrachtgever is voor dat specifieke blok. Binnen gestelde randvoorwaarden hebben huurders en kopers de vrijheid gekregen zelf hun architect aan te sturen en besluiten te nemen: wat vinden we een fijne indeling in een woning? Wat voor type en kleur kozijnen, installatie, et cetera kiezen we? Deze aanpak heeft geleid tot een hoge betrokkenheid van de deelnemers, en een hoog terugkeerpercentage van voormalige bewoners.

Architectuur

De tien verschillende blokken dienen op wijkniveau één geheel te vormen waarbij recht moet worden gedaan aan de cultuurhistorische waarde van de eenduidig herkenbare buurt. Zo liggen in het beeldkwaliteitsplan (BKP) de positie, helling en donkere kleur van het dak alsmede de hoogte en detaillering van de dominante witte gootlijn vast. Daarnaast dicteert het BKP een dirigerende doorgaande horizontale lijn boven de plint, waar onder deze lijn de invulling kan verspringen. Zo ligt de entree terug in de gevel en komt een erker soms juist naar buiten. Voor de gehele wijkvernieuwing is gekozen voor een bonte baksteen. Verschillende woontypologieën en metselwerkdetailleringen geven de individuele woonblokken een eigen gezicht.

Woonblokken Duizendschoon & de Passiebloem

In de eerste fase van het plan zijn woonblokken Duizendschoon & de Passiebloem ontworpen, samen met veel oorspronkelijke bewoners. In totaal bevatten de twee blokken 107 wooneenheden in een mix van grondgebonden woningen en appartementen, koop én huur. Parkeren vindt plaats op de binnenterreinen en in de parkeergarage gelegen onder de woonblokken.

De Lelie

In samenwerking met BIEB en ontwikkelvereniging Lelie is in dit deelproject een rij van 13 grondgebonden woningen ontworpen. Doordat de woningbreedte varieert van 6 tot 10 meter, de woningdiepte verschilt, en de plattegrond per woning volledig is afgestemd op de individuele woonwensen, levert dit een bijzondere woontypologie in de Dahlialaan op.

Woonblok Margriet

Appartementengebouw Margriet is ontworpen voor De Margriet Vastgoed BV, en hiermee het enige deelproject zonder CPO-component. Het project omvat 22 huur- en koop appartementen. Binnen dit project wordt de verticaliteit benadrukt. Door variatie in metselwerkverbanden worden plint en kroonlijst aangegeven. Deze opzet wordt in het appartementengebouw van bouwblok Klaproos, aan de andere zijde van de Anjelierstraat, gespiegeld.

Woonblok de Klaproos

De Klaproos is het laatste bouwblok van de vernieuwde Bloemenbuurt-Zuid. Samen met Ontwikkelvereniging Klaproos is vorm gegeven aan dit woonblok. Dit deelproject omvat 37 grondgebonden koopwoningen (koop-CPO) en 24 huurappartementen voor ‘thuis (huur-CPO). Binnen een basisstructuur konden de toekomstige huurders hun eigen plattegrond kiezen. Door hoogteverschillen in het plangebied inventief te gebruiken, kon hier een parkeergarage op twee niveaus gerealiseerd worden.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met René Vink