Brandevoort

Helmond
Home Projecten Brandevoort
wonen
ca. 100 woningen
Cedrus Vastgoed Ontwikkeling BV

Helmond Brandevoort staat wereldwijd op de kaart: de markante vestingstad die eigenlijk geen vesting is. Deze uitbreidingswijk van Helmond is naar het masterplan van Rob Krier sinds 2000 in ontwikkeling. Inmiddels wonen er bijna 10.000 mensen in dit bijzonder stukje Helmond.

New Urbanism & historiserende architectuur
Brandevoort is gebouwd volgens de stedenbouwkundige principes van New Urbanism. Als een zelfvoorzienend dorpje waar wonen, werken en recreatie in verschillende woonbuurten samen gaan, rondom een centraal gelegen kern met slotgracht. Alles is bereikbaar in een wandeling van 10 minuten. Koop- en huurwoningen van verschillende prijsklassen staan naast elkaar, en dragen zo bij aan een grote diversiteit van bewoners. De straten zijn ontworpen met grote aandacht voor voetgangers & fietsers. Diverse zorgvuldig ontworpen pleintjes rijgen de straat aan elkaar. Het autoparkeren wordt zoveel mogelijk van het straatbeeld onttrokken door de parkeerhoven te plaatsen in de binnenhoven van de woonblokken.

In Brandevoort wordt historiserend gebouwd, in de stijl van een 17e eeuws Brabants stadje. Rijke ornamentering, historiserende accenten en traditionele elementen typeren de architectuur. Diverse architecten werken aan de architectuur van de verschillende woonbuurten. In samenwerking met Scala Architecten en Omni Architecten ontwerpt Pauwert Architectuur de woonblokken Veste 24 en deelgebied Hazenwinkel 1.

Veste 24
Het hart van Brandevoort is de Veste, bestaande uit smalle straatjes en statige woonhuizen omringd door water en groen. Woonblok Veste 24 is één van de laatste blokken in dit hart. Hier ontstaat het beeld van een ‘oud’ nostalgisch dorpje. Alle huizen zijn volledig opgetrokken in historiserende architectuur. Hierbij wordt niet direct teruggegrepen op specifieke bouwstijlen, maar op geromantiseerde ideeën van hoe het verleden eruit moet hebben gezien. Het is dus allemaal verzonnen, maar dat maakt het niet minder aantrekkelijk.

Geen gevel is hetzelfde in Veste 24. Door het afwisselende kleurgebruik, verspringende kappen, brandmuren en de karakteristieke architectuur is iedere pand uniek. Wat ook doorgevoerd wordt in elk huis, want de woning-plattegronden bieden eveneens een diversiteit aan indelingen. Veste 24 is net zoals de andere blokken in de Veste een gesloten bouwblok. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd uit het straatbeeld. In plaats van parkeren op de straat zijn bewoners aangewezen op parkeerplaatsen in het midden van de bouwblokken. Geheel in stijl zijn deze binnenhoven toegankelijk via historische poortgebouwen. Pauwert Architectuur heeft de ‘special’ het poortgebouw Venkatre ontworpen. Vermomd achter één gevel gaan vier woningen schuil.

Hazenwinkel
Tussen de deelplannen Stepekolk en Liverdonk ligt het deelgebied Hazenwinkel. De deelwijk Hazewinkel vormt de overgang van het dorpse centrumgebied naar het agrarisch landschap ten zuidwesten van Brandevoort. Hier overheerst de meer landelijke architectuur. Hazenwinkel vormt samen met Liverdonk de overgang van het agrarisch landschap naar de stedelijke bebouwing in het hart van Brandevoort. Uitgangspunt voor Hazenwinkel is een open, landelijk en dorps woonmilieu met een grote variatie in woningtypen. De bouwstijl is ‘Brabants classicisme’, en is geïnspireerd op de historische bebouwing van Thorn. Dit rustieke oord richt zich op bewoners die de voorkeur geven aan een statig dorpspand met een eigen gezicht, in een plattelandsomgeving. Het ontwerp voor Hazenwinkel is nog volop in ontwikkeling.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Gijs Kersten