Brighthouse

Venlo
Home Projecten Brighthouse
werken
8.500m² kantoor + laboratorium
Brightlands

Brightlands Campus Greenport in Venlo krijgt een Brighthouse, een nieuw gebouw met kantoren en laboratoria. De campus in Venlo is letterlijk en figuurlijk de proeftuin voor ons voedsel van morgen: gezonde en veilige voeding, future farming, bio-circulaire economie. De ontwikkelingen gaan snel op de campus, en een uitbreiding is nodig nu de bestaande gebouwen Villa Flora en de markante Innovatoren door de snelle groei nagenoeg vol zijn.

Binnen het landschappelijk plan van Heusschen Copier hebben wij een stedenbouwkundige visie opgesteld met een toekomstscenario voor de bebouwde omgeving in het verlengde van de Innovatoren. Een lange groene loper vormt de as van het terrein, met aan weerszijden ruimte voor bebouwing. Bestaande looplijnen worden opgepakt en haken aan op de as. Het eerste gebouw van dit toekomstscenario is het Brighthouse. Voor dit gebouw is geput uit de ervaringen van de door ons ontworpen Brighthouses bij Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen.

 

Het vijf-laagse gebouw is aan twee zijden toegankelijk, vanaf zowel de groene loper als vanaf de Floriadelaan. Beide entrees geven direct toegang tot de ruggengraat van het gebouw, het centrale trappenhuis dat een verbindende rol speelt tussen de verdiepingen en de verschillende gebruikers. Deze vervlochten trap draagt bij aan het maximaliseren van de ‘shared space’. De vervlochten trap legt relaties tussen de gebouwdelen op álle verdiepingen en stimuleert hiermee ontmoeting en uitwisseling. Door de continuering van het silhouet van het gebouwvolume, worden bezoekers duidelijk naar één van deze twee entrees van het gebouw begeleid. Het vormt een geleidelijke overgang tussen maaiveld, landschap en gebouwentree. Het volume is door de diagonale verbinding in de gevel één sterk, eenduidig volume geworden.

Het gebouw gaat onderdak bieden aan start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Het Brighthouse draagt bij aan de versterking van de campus en haar positie in de regio, met een EU-regionale magneet voor onderzoek en innovatie. De oplevering staat gepland voor medio 2021.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Joost van den Brand