Campus Kiezel

Home Projecten Campus Kiezel
zorgwonen, dagbehandeling
4 woongroepen (32 kinderen), dagbehandeling
Prisma

Campus Kiezel is een eigenwijze, herkenbare en dynamische omgeving voor zorgorganisatie Prisma in Raamsdonksveer. Aan de rand van het centrum ligt Sint Theresia, een wat in zichzelf gekeerd gebied dat wordt geflankeerd door de herkenbare OLV Hemelvaart kerk. Het gehele gebied wordt herontwikkeld tot het Theresiakwartier. De huidige gebouwen van Prisma in dit gebied maken plaats voor Campus Kiezel: een fijne zorgomgeving met begeleid wonen en een dagbehandeling locatie, verweven met regulier wonen.

Woonkwaliteiten ontleent uit het landschap
De huidige groene kwaliteiten van de plek vormen de basis voor de nieuwe stedenbouwkundige opzet van het Theresiakwartier. Vanuit die gedachte geeft de noordelijke bomenstructuur en het dierenpakje aanleiding voor de introductie van een verbindende groene loper. De bestaande boomclusters vormen aanknopingspunten voor de inpassing van de gebouwen. Over het Theresiakwartier loopt van oost naar west een gradiënt van verschillende leefsferen, van een meer zorgomgeving naar een meer reguliere woonomgeving.

Wonen met zorg
Zorgorganisatie Prisma vult het oostelijk deel van het Theresiakwartier met een dagbehandeling gebouw voor kinderen en een gebouw met begeleid wonen voor kinderen. In het woongebouw zijn 4 woongroepen gesitueerd, waar in totaal 32 kinderen wonen. Het dagbehandeling gebouw biedt ruimte aan 6 stamgroepen, een activiteitenruimte, een multifunctionele ruimte, de behandelruimtes en kantoren.

De belevingswereld van het kind is uitgangspunt voor het ruimtelijk ontwerp. De twee gebouwen zijn ingetogen vormgegeven met een lichte, stenen plint en een lichte, houten bovenwereld. Incidentele kleur- & materiaalaccenten op gebouwniveau dragen bij aan de herkenning van het kind. Gekleurde kasten (Kiezels) vormen ankerpunten voor alle woongroepen. De Kiezels definiëren tevens de routing door het gebouw, en begeleiden de leefcirkels van ieder kind. De kinderen die het aankunnen zijn vrij om door het gehele gebouw en het landschap bewegen, anderen kunnen kiezen voor een meer besloten leefomgeving.  Een getekend pad door het gebouw, zowel zichtbaar de grond als op het plafond, verbindt binnen letterlijk met buiten.

De overgangen tussen de gebouwen en het landschap zijn met veel zorg ontworpen. Zo wordt op een aantal plaatsen een zachte overgang tussen binnen en buiten gevormd door een gaanderij. Hoogteverschillen in het landschap zijn gebruikt om verschillende speelruimtes voor de dagbehandeling in te kaderen.

Regulier wonen
Het westelijke deel van het Theresiakwartier is bestemd voor regulier wonen. We zijn op dit moment volop bezig met het ontwerp en de uitwerking van deze gebouwen. Een appartementengebouw in het midden van het Theresiakwartier vormt de overgang tussen de verschillende leefomgevingen. De situering aan de groene loper maakt dat dit gebouw een publieke plint krijgt met ruimte voor bijvoorbeeld een koffiebar. Enerzijds vormt dit gebouw het verbindend element met de gebouwen van Prisma, anderzijds met het woonplan dat bestaat uit grondgebonden woningen en studio’s welke aansluiten op de dorpse maat en schaal van de directe omgeving.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Theo van Hoeve