Dalem Zuid

Tilburg
Home Projecten Dalem Zuid
recreëren
5.000 m²
Kero Vastgoedontwikkeling

Stadsrand Dalem Zuid is een kleinschalig bedrijventerrein in wording aan de rand van Reeshof in Tilburg. Op het meest noordelijke kavel van de Stadsrand wordt een multi-inzetbare sportgebouw toegevoegd. In het nieuwe gebouw vestigen Monkey Town, Jump Square en Basic Fit zich samen onder één dak.

Het rechthoekige gebouw is in basis bekleedt met groenige metallic panelen. Ter plaatse van de beeldbepalende hoeken wordt dit deken van groen het ware opgetild, en komt er een glazen plint tevoorschijn. Deze hoeken worden nog eens extra geaccentueerd door boven de glazen plint translucente platen te concentreren. Door de plint aan de entreezijde aan de Spaubeekstraat te laten overkragen, worden de entreemomenten van de drie bedrijven herkenbaar. Overdag zorgt de materialisering voor een strak volume. In de avond ontstaat levendigheid en transparantie doordat de translucente platen oplichten in de schemer.

Bij het gebouw komt een groot parkeerterrein met ruim 200 parkeerplaatsen die worden ontsloten via de Spaubeekstraat. De bestaande groenstructuur aan de Dalemdreef en Spaubeekstraat wordt gehandhaafd. Tussen het gebouw en de Burgemeester Letschertweg (N260) wordt een nieuwe integrale groene buffer aangelegd.