De Abdijtuin

Veghel
Home Projecten De Abdijtuin
wonen
40 woningen
Cedrus Vastgoed

Veghels Buiten is geen gewone woonwijk. De huizen worden hier gebouwd in clusters, als minidorpjes in het groen, alsware het Brabantse gehuchten. Er verschijnen zowel kleinere als grotere buurtschappen met elk een eigen identiteit of thema.

De Abdijtuin

Als onderdeel van buurtschap De Kloostertuinen zijn hebben wij de woningen van het deelgebied De Abdijtuin ontworpen: de Abdijwoning en de Koetswoning. De organisatie van de Abdijwoningen is gebaseerd op het idee van de traditionele kloostertuin; een ommuurde tuin waar gewoond wordt aan de cour. De ontworpen ritmiek en het reliëf in met name de kopgevels vinden hun oorsprong in de tektoniek van een traditionele gotische Vlaamse abdijhoeve of -schuur. De geelbeige steen van de woningen refereert aan de gelige baksteen of ‘moef’ die de kloosterarchitecten gebruikte om de kerkmuren te metselen.

Koetshuizen als entree

De beide koetshuizen vormen de entree tot de Kloostertuinen. Het koetshuis is van origine de plek waar de koetsen van het landhuis, kasteel, klooster of stalhouderij gestald werden en heeft daarmee dus een sterke verwantschap. Door het optillen van de goot en de symmetrische opbouw van het volume krijgen de koetshuizen iets voornaams en refereren de voordeuren van de woningen aan de grotere koetshuisdeuren van weleer. Op deze wijze ontstaan twee duidelijk eigen, herkenbare deeluitwerkingen gebaseerd op het onderliggende thema Kloostertuinen.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Gijs Kersten