De Erven

Veghel
Home Projecten De Erven
wonen
61 woningen
Cedrus Vastgoed

Veghels Buiten is geen gewone woonwijk. De huizen worden hier gebouwd in clusters, als minidorpjes in het groen. Er verschijnen zowel kleinere als grotere buurtschappen met elk een eigen identiteit, waarin iedere individuele woning vrij in het landschap én tussen het groen is gesitueerd.

Eerder is deelgebied De Abdijtuin gerealiseerd. Deelgebied De Abdijtuin is onderdeel van buurtschap Kloostertuinen. Deelgebied ‘De Erven’, onderdeel van de gelijknamige buurtschap Erven, refereert naar het boerenerf dat midden in het groene landschap ligt. De organisatie van de gebouwen dankt het erf aan de geschiedkundige ontwikkeling van de boerderij. Het woonhuis van de boer staat hierin prominent bij de entree van het erf, waarachter een verzameling van de verschillende gebouwen rondom het erf ontstaat.

 

De Erven

Deze historische context en de inrichting van de openbare ruimte zijn leidend geweest voor het ontwerp van beide erven. Het ontwerp van ieder erf heeft in architectuur en openbare ruimte zijn eigen uitstraling en daarmee een individuele identiteit meegekregen. Beide erven, De Heerd en De Hofstee, zijn geënt op het weidse, landschappelijke uitzicht rondom én de intimiteit en beslotenheid van het gemeenschappelijke erf. De kwaliteiten van deze beide werelden zijn bepalend voor de opzet van de woningen. De woningen op beide erven zijn ontworpen in verschillende schuurtypen die zich per erf als één familie presenteren. De nuanceverschillen in de ontwerpen zijn onder andere terug te zien in de verschillende goothoogten, dakhellingen en gebruikte materialen. Het pallet van materialen – baksteen, hout, keramische dakpannen – én aardse kleuren zorgt voor eenheid binnen de erven en herkenbaarheid van ieder afzonderlijk erf.

De Heerd

De Heerd onderscheidt zich door het ‘stenige’ karakter Het erf vindt zijn basis rondom de grote moestuin die prominent op het erf ligt. Een plek voor ontmoeting in gezamenlijk gebruik. Omzoomd door een robuust gematerialiseerde erfverharding in gebakken klinkers die overgaat in een ‘Brabants stoepje’. Deze herkenbare strook definieert de overgang tussen gemeenschappelijk erf en individuele woning en biedt de bewoner een intieme, eigen plek op het erf, beschut door het overstekende dak. De bakstenen schuren omsluiten het erf. Grote terugliggende puien zorgen voor een geleidelijke overgang tussen de privé woning en het openbare erf enerzijds en de private tuin en open landschap anderzijds.

De Hofstee

Op het erf ‘De Hofstee’ wordt de prettige sfeer en uitstraling in grote mate bepaald door twee centraal gepositioneerde solitaire bomen. Onder de kruinen ontmoeten bewoners elkaar op een zomerse dag. Ze vormen centrale punten op het stenige erf waaromheen de woningen staan gegroepeerd. De karrensporen in de bestrating van het erf symboliseren de bewegingen van de boer op zijn tractor van weleer en leggen verbindingen tussen het intieme erf en het agrarische open landschap. Het beeld van de woningen wordt bepaald door de repeterende spanten. De verdere architectuur is ingetogen in materialisatie en kleurstelling, waardoor het contrast van de houten spanten tot de terugliggende gevels wordt versterkt. De variatie in goothoogtes maakt het beeld van de woningen divers en de overstekken zorgen voor een plezierige overgang tussen de private woning en het openbare erf.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Gijs Kersten