de Valuwse Twist

Cuijk
Home Projecten de Valuwse Twist
wonen
14 appartementen + 10 patiowoningen
Cedrus Vastgoed & BOTS Bouwgroep

De Valuwe is een naoorlogse uitbreidingswijk gelegen ten noordoosten van het centrum van Cuijk. De directe omgeving rond de locatie bestaat voornamelijk uit rijwoningen van twee bouwlagen met kap. De plek is een bijzondere locatie in de wijk doordat hier eerder een school heeft gestaan. Met de nieuwe invulling van de plek willen we de uniekheid van de locatie verstevigen. Op stedenbouwkundig niveau doen we dit door een verbijzondering op de hoek naar de wijk te maken. Hier ontstaat de entree tot de wijk. Groene gevels versterken de aansluiting met het omliggende landschap. De echte Twist is terug te vinden in het woonprogramma. Met levensloopbestendige patiowoningen en maisonnette appartementen voegen we nieuwe woningtypes toe aan de wijk.

We zijn nadrukkelijk op zoek gegaan naar wat ‘De Valuwse Twist’ op deze locatie kan betekenen. Zo hebben we een woonomgeving ontworpen die aansluiting vindt in de wijk, maar zeker geen kopie is van hetgeen wat al aanwezig is. De bouwmassa bestaat uit een stenig basement met houten accenten op de bovenste lagen. Door in het appartementengebouw openingen over verschillende verdiepingen samen te pakken worden grote gebaren gemaakt, een thema dat we herkenden in de omliggende bebouwing en hebben geherinterpreteerd. Een verspringende plaatsing van galerijen en buitenruimtes bevordert het gevoel van beschutting, maar biedt tevens ruimte voor ontmoeting.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Theo van Hoeve