Elzeneind

Oss
Home Projecten Elzeneind
zorgen
3.000 m2
Amarant

In opdracht van Amarant is door Pauwert Architectuur in zeer korte tijd een plan ontwikkeld dat door het maximaal uitnutten van de kwaliteiten van de plek een prachtige, ruimtelijke en lichte woonomgeving oplevert. Gelegen in het park Elzeneind te Oss wordt de leefwereld van de bewoners zoveel mogelijk vergroot voorbij de fysieke grenzen van het huis. Door de u-vormige opzet worden de verschillende sferen in het park betrokken in de woonomgeving en wordt een extra sfeer toegevoegd centraal tussen beide woonhuizen in, in de vorm van een belevingstuin.

De u-vormige opzet van de huizen refereert aan de opzet van de bestaande schoolbebouwing. Door de contouren van de bestaande school te volgen is de impact van de gebouwen op het park getracht zo klein mogelijk te maken. Decennia oude bomen blijven op deze manier behouden en actief geïntegreerd in het plan.

Wonen in het park

De rondlopende veranda vormt de fysieke overgang tussen het openbare park en het private huis. Het plaatst het huis in het park zonder af te willen sluiten. Het creëert een afstand tot het openbare park zonder afstandelijk te willen zijn, zichtbaar in de samenleving. Als onderdeel van de appartementen van de bewoners biedt het de bewoners de mogelijkheid beschut buiten te kunnen zitten. Ter plaatste van de gemeenschappelijke leefruimtes vormt de veranda een terras als extensie van deze binnenruimtes in het park en belevingstuin. Het geeft de beide huizen een duidelijk eigen en herkenbare identiteit in een sterke verbinding met de omgeving. Een duurzame woning in een helende woonomgeving.

Korte looplijnen & overzicht

Sferen en plekken worden zo aan elkaar gekoppeld en zorgen voor verblijfsgebieden met verschillende karakters, van veilig, intiem en geborgen naar meer open en interactief in het park. Door gangzone’s te betrekken in de gemeenschappelijke ruimte worden ruimtelijke relaties direct, looplijnen kort en het overzicht maximaal.De keuken als centraal punt in de woning verdeelt de gemeenschappelijke ruimte in drie leefruimtes allen gericht op een andere sfeer in het park.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Joost van den Brand