Havenhof

Eindhoven
Home Projecten Havenhof
wonen
38 stadswoningen, 56 studentenwoningen
Woonbedrijf

Middenin het centrum van Eindhoven is een nieuw, levendig woonensemble gerealiseerd. In de binnenstad – tussen de Vestdijk en de Havenstraat in – is deze stedelijke inbreiding vormgegeven en gerealiseerd in een nauwe samenwerking tussen Woonbedrijf , Laudy, Pauwert Architectuur in samenwerking met Lichtstad Architecten én een bijzonder betrokken groep bewoners en buren.

Stedelijke inbreiding in het Eindhovense centrum

Op de plaats van de voormalige stadsbussenremise en Ferrari-garage is Havenhof een grootschalige stedelijke inbreiding in de binnenstad van Eindhoven. Aan de Vestdijk, de doorgaande straat door het centrum, wonen de studenten een vierlaags gebouw dat refereert aan de industriële Oude Haven en de rijksmonumenten in de directe nabijheid. Aan het hof en in de richting van de Havenstraat zijn de verschillende stadswoningen gerealiseerd. De stadswoningen zijn per blokje van drie opgebouwd met een benedenwoning en daarboven twee maisonnettes.

De oriëntatie van de stadswoningen is gericht op het hof. De voorgevel van de maisonnettes springt om en om terug op de plek waar de buitenruimtes liggen. Zo ontstaat een prettige maat en schaal aan het hof. De bewoners van de stadswoningen hebben onder het deels verhoogde hof hun berging en kunnen er hun auto parkeren. Een nieuw stukje binnenstad met betaalbare huurwoningen op deze voormalige bedrijfslocatie; een mooi voorbeeld van stedelijke inbreiding, waarin verschillende typen bewoners samenkomen én zeer passend bij de groeiende vraag naar woningen in de stad.

Bewust bouwen sámen met bewoners

Al vanaf de eerste ontwerpschets leeft bij Havenhof de ambitie om een voorbeeld te zijn op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid en bewust bouwen. Niet alleen vanuit technisch perspectief, maar vooral ook op sociaal en maatschappelijk vlak. In een vroeg stadium zijn geïnteresseerden en buurtbewoners in de vorm van workshopsessies uitgenodigd om mee te denken over hoe hier gewoond gaat worden. Hoe wil je omgaan met energie en water? Hoe stimuleer je contact tussen bewoners zonder dit op te leggen? Hoe creëer je een prettige woonsfeer in een binnenhof? Hoe leven studenten en gezinnen naast elkaar? Onder de naam ‘Werkgroep Oude Haven’ is deze werkgroep intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling. De nauwe samenwerking tussen betrokken bewoners, buren, de twee architectenbureaus, het bouwbedrijf en de woningcorporatie heeft geleid tot een integraal ontwerp, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Naast bijvoorbeeld zonnepanelen, (deels) elektrische verwarming en groene daken is er extra aandacht besteed aan de biodiversiteit van stadsdieren zoals vogels, vlinders en bijen. De resultaten van de werksessies hebben op grote schaal geleid tot de ontwikkeling van verschillende typen woningen voor verschillende type bewoners; studentenstudio’s, groepswoningen voor studenten, gelijkvloerse stadswoningen en maisonnettes. Startend vanuit deze grotere schaal is gewerkt aan specifiekere elementen in het ontwerp, zoals bijvoorbeeld het uiteindelijke binnenhof. Uit deze werksessies bleek dat ‘elkaar ontmoeten’ en ‘lekker buiten zitten’ de belangrijkste speerpunten zijn voor het binnenhof. Tevens worden thema’s als rust, buitenlucht en actief bezig ook als cruciaal bestempeld. Samen met een hovenier is de werkgroep aan de slag gegaan om deze ideeën een fysieke verschijningsvorm te geven. Er is gekozen voor veel groen en specifieke planten die bijen en vlinders aantrekken, verschillende zitelementen die informeel ontmoeten stimuleren en een tafeltennistafel waar jong en oud elkaar kan uitdagen voor een partijtje pingpong. Samen dragen de bewoners zorg voor het binnenhof.

Het resultaat is een levendig, harmonieus geheel van 38 stadswoningen en 56 woonruimtes voor studenten. De naam Havenhof, bedacht door één van de bewoners, prijkt op de zijgevel die zichtbaar is vanaf de Vestdijk. Havenhof is een unieke stedelijke inbreiding in het drukke centrum van Eindhoven geworden, waar bewoners zelf mee hebben kunnen denken over wat een fijn woonklimaat voor hen betekent.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Rob van Vugt