Helpt Elkander

Nuenen
Home Projecten Helpt Elkander
werken
600 m2
Helpt Elkander

Aan het Vincent van Goghplein te Nuenen heeft Pauwert Architectuur het nieuwe kantoor van woningcorporatie Helpt Elkander ontworpen. De kernwaarden van de opdrachtgever geven een omschrijving van de uitstraling dat het bedrijf wil hebben binnen het Nuenense.

Deze missie & visie ligt ten grondslag aan het ontwerp zodat de huisvesting een verlengstuk én verbeelding wordt van deze visie. Onder andere de waarde ‘open en transparant’ staat haaks op de uitstraling van het bestaande pand, een gesloten bakstenen pandsgewijze gevelopbouw. Door het letterlijk openknippen van de structuur wordt het interieur zichtbaar aan het plein. De kenmerkende contour van het oorspronkelijke gebouw wordt leidend voor de pui-invulling. De interactie tussen plein en kantoor, toeschouwer en medewerker wordt intern verder doorgezet via een centrale as en atrium.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Joost van den Brand