Kronehoefstraat

Eindhoven
Home Projecten Kronehoefstraat
wonen
59 appartementen, 6 grondgebonden woningen
Kronehoef BV

In de wijk Kronehoef is het fijn wonen net buiten het ring van Eindhoven. Binnenkort wordt daar een nieuwbouwproject aan toegevoegd. Tussen de Otterstraat & Kronehoefstraat hebben wij een stadsinbreiding ontworpen. Het ontwerp bestaat uit één groot woongebouw en 6 grondgebonden woningen in een nieuwe groene omgeving.

Op het huidige terrein staan 2 gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd: een voormalige schoolgebouw en boerderij De Kronehoef. De huidige boerderij stamt uit 1884, maar is vandaag de dag door vele verbouwingen niet meer van historische waarde. De boerderij is ook bouwkundig ongeschikt voor transformatie naar woningbouw. De eerste vermelding van een hoeve op deze plek stamt nog uit 1378, toen op hier door de heren van Cranendonck en Eindhoven een betaalplaats werd opgericht voor grondaccijnzen aan de rentmeester. Voordat de originele hoeve uitbrandde in 1883, is de hoeve door de jaren heen in eigendom geweest van leden van o.a. het Huis van Oranje en Lodewijk Napoleon Bonaparte. De cultuurhistorische waarde van het geheel is door zijn rijke geschiedenis gelegen in de historische betekenis van de plek. De 6 nieuwe grondgebonden woningen worden daarom gebouwd op de footprint van de voormalige boerderij, ter herinnering aan oude tijden. Het nieuwe woongebouw neemt deels de plaats van de voormalige schoolgebouw in.

De nieuwe boerderij
De oorspronkelijke boerderij was vanwege de ontwikkeling van de ringweg van Eindhoven steeds onzichtbaarder geworden voor de buurt. Door de nieuwe woningen te oriënteren op de Otterstraat en nieuw groen aan te planten, ontstaat er een prettig woonklimaat. De gebouwmassa refereert nog steeds naar het ‘boerderijtype’. Met een eigentijdse abstractie is het gebouw zo ontworpen dat de 6 woningen niet direct afzonderlijk afleesbaar zijn, maar het gebouw in zijn totaal aandoet als één volume. Dit wordt versterkt door de keuze van ton-sur-ton donkerbruine kleuren voor baksteen, kozijnen, houten elementen en dakpannen. Aan de achterzijde is per woning een klein privé terras gesitueerd, uitlopend in een gezamenlijk speelveld dat na regenval dienst kan doen als wadi. Aan de voorzijde verbindt een informeel Brabants stoepje alle voordeuren met elkaar. Het aangrenzende openbare groen biedt mogelijkheid tot een gezamenlijke (buurt)moestuin of pluktuin tussen de bomen. De westzijde van het kavel wordt begrenst door de Fratersmuur, een schansmuur afkomstig uit de tijd dat de Vereniging van Fraters te Tilburg in bezit waren van de grond.

Het langgerekte woongebouw
Het rechthoekige woongebouw strekt zich uit aan de Otterstraat. Een knik ter plaatse van de doorgang richting het tegenovergelegen Eekhoornhof breekt de lengte van het gebouw, en vormt daarmee tevens een duidelijke centrale entree. Het woongebouw omvat uit 59 appartementen van gemiddeld 60 m² verdeeld over 3 lagen met daaronder een half verdiepte parkeerkelder. De architectuur is opgebouwd uit een regelmatig ritme van baksteen pilasters en horizontale betonelementen, die door afwisselende dieptes reliëf geven aan het gebouw. De vlakken worden ingevuld met raampartijen van vloer tot plafond, houten elementen en uitkragende balkons. De noordelijke bewoners hebben uitzicht op de Otterstraat met zijn prachtige bomenlaan, de zuidelijke bewoners richten zich op het groene achtergebied van het terrein. De bewoners van de westelijke kop kijken uit over het gezamenlijke groen en de (buurt)moestuin. Het lichte kleurenpalet vormt een fraai contrast met de naastgelegen donkere boerderijmassa, en voegt zich bij het bestaande uiteenlopende kleurenpalet van de straat.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Arjan Cuijpers