Leostraat

Eindhoven
Home Projecten Leostraat
wonen
ca. 100 woningen
'thuis

In de Leostraat werken we in opdracht van woningcorporatie ‘thuis aan de herontwikkeling van een historisch stukje Eindhoven. In een nauwe samenwerking met Eugelink Architectuur onder andere ontwerpen we een nieuw divers en sociaal woonprogramma. De karakteristieke jaren ’20 eengezinswoningen zijn bouwkundig op en renovatie is ontoereikend. Daarom is gekozen voor vervangende nieuwbouw, en worden er tevens meer woningen toegevoegd.

Het plangebied maakt onderdeel uit van Bloemenbuurt-Noord. Samen met Bloemenbuurt-Zuid vormde dit destijds de eerste woonwijk in Eindhoven die gerealiseerd werd met de rondweg in gedachte. Bloemenbuurt-Zuid is een aantal jaar geleden geheel vernieuwd. Nu is ook een stukje van Bloemenbuurt-Noord aan de beurt.

Vijf woongebouwen zullen de nieuwe straatwand vormen. De huidige Bloemenbuurt-Noord wordt gekenmerkt door arbeiderswoningen in een karakteristieke jaren 20 architectuur; een rood daklandschap, witte gootlijsten en ambachtelijk metselwerk. Voor de nieuwbouw worden deze kenmerken omarmd en vertaald in een hedendaagse tuinstad variant. De arbeiderswoning wordt als ware opgetild door een plint, waarbij ruimte wordt gereserveerd voor groen. Het rode daklandschap wordt behouden en ook het ambachtelijke metselwerk krijgt een eigen vertaling in het ontwerp. De nieuwe woongebouwen representeren de achtergelegen historische wijk, maar sluiten tevens aan bij de huidige schaal van de rondweg.

In de woongebouwen bevinden zich verschillende type appartementen, maisonnettes en studio’s die passen bij diverse doelgroepen. Zij vormen een prettige aanvulling op de veelal eengezinswoningen in de wijk. De diverse woningen worden ontsloten door een galerij en worden gekenmerkt door een doorzontypologie; daarmee wordt er zowel gewoond aan de drukke rondweg als aan het rustige gebied achter de gebouwen. Dit gebied wordt namelijk een fijne, natuurlijke tuin om in te verblijven met aandacht voor biodiversiteit en water. De tuin wordt zowel opengesteld voor de nieuwe bewoners als voor de buurt. Middels een klankbordgroeptraject in samenwerking met GROW landschapsarchitectuur wordt dit samen met de buurt vormgegeven.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de plannen verder uit te werken.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Myrthe Coppers