Levendig Landgoed Huize Padua

Boekel
Home Projecten Levendig Landgoed Huize Padua
wonen met zorg
192 wooneenheden
GGZ Oost Brabant

Huize Padua is een locatie van GGZ Oost Brabant in Boekel. De komende jaren zal dit landgoed transformeren naar Levendig Landgoed Huize Padua. Een plek met ruimte voor wonen, werken, leren, zorg én interactie tussen bewoners, medewerkers en buurtgenoten. Het terrein, dat al sinds 1826 in gebruik is voor het verlenen van psychiatrische zorg, wordt gekenmerkt door prachtige monumentale lanen en karakteristieke gebouwen. Buro Lubbers is verantwoordelijk voor het ruimtelijk raamwerk waarin het toekomstig landgoed zijn vorm krijgt. Pauwert ontfermt zich over het ontwerp van de eerste nieuwe woonzorg gebouwen.

Levendig Landgoed Huize Padua wordt een uniek landgoed. Vanuit historie verweven met zijn dorpse omgeving, geënt op het principe van wederkerigheid: een plek waar verbinden centraal staat. Voorbij de grenzen van de eigen kamer, de woongroep, het gebouw, en zelfs het landgoed. Het wordt een landgoed dat herkenbaar is voor bewoners, overzichtelijk voor het personeel en uitnodigend voor de bezoeker.

Bijzonder, maar zo gewoon
Zoals de diverse landschappelijke ‘kamers’ ieder hun eigen sfeer oproepen, communiceren ook de bestaande (historische) gebouwen hun eigen verhaal. Samen zijn het handvatten om binnen de diverse deelgebieden (parkzone, dorpslint, natuurzone, buitengebied) karakteristieken te definiëren voor de toekomstige (woon)gebouwen. Door bestaande landschappelijke en bebouwde aanknopingspunten van de kamers te vertalen naar architectonische elementen spelen we tevens in op de intuïtie van de bewoner, medewerker en bezoeker; herkenbaarheid van het landschap én het gebouw versterkt de oriëntatie binnen het landgoed. De configuratie van de gebouwen draagt bij aan een open geheel waarbij de overgangen tussen de verschillende schaalniveaus zorgvuldig worden ontworpen. De uitstraling van het landgoed wordt daarmee herkenbaar, begrijpelijk en vanzelfsprekend, met kleinschalige gebouwen die hun architectonische identiteit ontlenen aan de (cultuur)historische waarden van de plek.

Vanzelfsprekend kleinschalig
We versterken het parkachtige en open karakter van het landgoed door geen massieve, iconische bebouwing te plaatsen, maar samengestelde volumes die zich ondanks hun grote programma kleinschalig en dorps tonen aan de omgeving. Binnen de masterplanvisie en het beeldkwaliteitsplan zien wij de clustering van gebouwen als kleinschalige buurtschappen. Behapbaar, herkenbaar en afgestemd op de bewoner; open waar kan en meer gesloten indien nodig. Door de tweelaagse gebouwen op te knippen in deelvolumes, verkleinen we de gebouwen in beeld en geven we herkenbaarheid aan de individuele woongroepen. Ieder woongebouw speelt in op uiteenlopende woonbehoeftes: er moet binnen één huis de mogelijkheid zijn om zowel plekken voor rust als reuring te vinden. In gemeenschappelijke ruimtes en tuin, maar ook in de eigen studio.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Daniek Reijnders