Maria van Bourgondiëlaan

Eindhoven
Home Projecten Maria van Bourgondiëlaan
wonen
15 woningen
Sint Trudo

Aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven worden binnenkort nieuwe woningen gebouwd. De oude woningen  uit 1950 waren energetisch en bouwkundig gedateerd en moesten daarom worden gesloopt. In opdracht van Sint Trudo heeft Pauwert Architectuur hier 15 grondgebonden, nieuwe woningen ontworpen. 

Het nieuwe geheel bestaat uit 3 rijen van woningen gesitueerd rondom een binnenhof. Om aan de sluiten op de hoge straatwand van de Maria van Bourgondiëlaan worden de koppen van deze rij als een hoger accent ontworpen. In de omgeving aanwezige elementen als spekbanden, verticale aanzetten en ton-sur-ton baksteen zijn aangegrepen als ingrediënten voor het architectonisch palet voor de nieuwe woningen. Het palet is verder uitgebreid met verticaal metselwerk, verspringend metselwerk, doorgemetselde kopgevels en een omlijsting van de entree. De woningen vormen één geheel door een herkenbare bakstenen plint die op een aantal momenten overgaat in een plantenbak of een muurtje. Een frisse rode baksteen sluit aan op de omliggende bebouwing.

Het landschap rondom de woningen is ontworpen door Buro Lubbers. Het groene hof wordt ingericht met vlinderstruiken, hulsthagen, wadi’s met wilde bloemen en ruimte voor een picknickbank. Aan de voorzijde van de woningen komen tevens wadi’s met wilde bloemen, om een eventueel teveel aan regenwater op te vangen. De kopgevels worden begroeid met klimplanten.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Daniek Reijnders