Masterplan Brightlands Chemelot Campus

Sittard-Geleen
Home Projecten Masterplan Brightlands Chemelot Campus
Brightlands Chemelot Campus
Werken
22 ha.

De Brightlands Chemelot Campus is een creatieve broedplaats voor innovatie. Als Europa’s grootste circulaire hub richt de campus zich op onderzoek en ontwikkeling van hoogwaardige materialen, duurzame processen en biomedische innovaties. Pauwert Architectuur heeft sinds 2018 meerdere gebouwen ontworpen op de campus, zoals de drie Brighthouses, Area82, Hoogspanningsstation Noord, Brightlands Circular Space en de Portiersloge Gate 1. Daarnaast draagt Pauwert Architectuur sinds 2022 samen met oorspronkelijk supervisor Jan van Iersel als team zorg voor de totaalontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus. Voortbordurend op het bestaande masterplan van Broekbakema werken we aan het ontwerp en de realisatie van de noordelijke uitbreiding van de campus.

Het bestaande masterplan kenmerkt zich door het ‘open campus’ concept: een vestigingsplaats voor Research & Development bedrijven op het gebied van industriële chemie en innovatieve materialen. Het open en dynamische terrein zal kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven stimuleren en daarmee bijdragen aan de groei van alle betrokken (gevestigde én jonge) bedrijven.

De toekomstige uitbreiding houdt vast aan de kernbegrippen van de campus: relatieve intimiteit op campus niveau in een groene omgeving, terugdringen van autoverkeer en het dominant maken van een shared space gebied, gericht op voet- en fietsbewegingen, maar waar alle overige gebruikers ook welkom zijn.

De opzet van de uitbreiding van de Brightlands campus naar het noorden heeft een lange voorgeschiedenis. De hoofdopzet wordt gedomineerd door het uitgangspunt dat de meest wenselijke mogelijkheid om vanaf de openbare weg, de Urmonderbaan, het hart van de campus te bereiken ook de meest directe is; eindelijk kan de ‘Oude Postbaan’ toekomstig gebruikt worden als campus toegangsweg. Naast de meest functionele route is dit ook de meeste zichtbare en uitnodigende voor bezoekers van de campus én voorbijgangers. Het maakt campus noord tot een volwaardig onderdeel van de reeds bestaande campus!

Uiteenvallend in vak 111 en 112, respectievelijk ten westen en ten oosten van de ‘Oude Postbaan’, wordt de uitbreiding campus noord verdeeld in mensintensieve en -extensieve activiteiten. Vak 112, de pilot plant zone van noord, is de voortzetting van soortgelijke functies aan de oost- en zuidzijde van de bestaande campus. Deze activiteiten met een relatief lage menselijke bezetting liggen als een schil om het centrumgebied van de campus heen. Zij vormen de overgang naar de grote industriële omgeving van Chemelot. Vak 111 kán gebruikt worden voor mensintensievere activiteiten, zoals laboratoria, cleanrooms en kantoren.

De beide vakken zijn gescheiden door de nieuwe entreeroute ‘Oude Postbaan’, die die confrontatie aanzienlijk verzacht. Het Brightlands Circular Space overkraagt de nieuwe entreeroute en vormt daarmee de poort tot de campus. Het ensemble verbindt letterlijk vak 111 met vak 112. Het tracé is over het gehele campusterrein van noord tot bijna aan de zuidgrens van de bestaande campus zichtbaar en omgeven door een landschappelijke invulling met meer of minder uitwaaierende groengebieden tussen de gebouwen en het parkdeel rond Center Court.

De westelijke beëindiging van vak 112 vormt een specifieke begrenzing van vak 112 en begeleiding aan de ‘Oude Postbaan’. Het betreft een ruimtelijke constructie, de ‘etalage’, die parallel en op enige afstand van de pilot plant zone wordt geplaatst. Dit framewerk is geïnspireerd op de kolommenbanen die op de bestaande campus een belangrijke rol spelen. Het biedt ruimte voor energieopwekking, fungeert als uitstalkast voor proefgevels of nieuwe materialen, kan worden gebruikt als beeldkrant, en omvat functionaliteiten zoals trappenhuizen, installatie en kantoren.