Poeijersstraat

Home Projecten Poeijersstraat
wonen
13 woningen
Stam + de Koning

Aan de Poeijersstraat in stadsdeel Tongelre in Eindhoven staat het prachtige st. Jozefklooster. Samen met Woonbedrijf, De Loods Architecten, en Kruitkok landschapsarchitecten is een plan tot stand gekomen voor de herbestemming van het st. Jozef klooster, en de bouw van nieuwe (tuin)woningen in de voormalige kloostertuin.

Wonen in de kloostertuin
De planontwikkeling is in nauw overleg met woonvereniging ’t Rondeel tot stand gekomen. Het voormalig klooster wordt met respect voor de wederopbouwarchitectuur getransformeerd tot 15 appartementen door De Loods. Pauwert heeft zich ontfermt over de woningen in de kloostertuin. Het nieuwe volume in de kloostertuin volgt in beginsel de lijnen van de zijvleugel van het klooster, en knikt vervolgens richting het noordelijk gelegen perceel. Door aan de oostzijde een tweede, langgerekt volume te plaatsen ontstaat er een intieme open ruimte in het midden: een eigentijds ‘begijnhof’. De nieuwe woningen bestaan uit één laag met een kap, passend bij de maat en schaal van het collectieve hof. Alle woningen hebben een kleine privé terras aan de achterzijde, maar wonen vooral gezamenlijk met de bewoners van het klooster aan een grote collectieve tuin.

De gevel van de woningen wordt gemaakt van een bijzondere steen, de ClickBrick, die in de toekomst geheel herbruikbaar is. Door de licht gemêleerde tint en de dieptewerking van de stenen ontstaat er een fris woonhof.

Hergebruik oude Finse school
In de huidige kloostertuin is vlak na de oorlog een schoolgebouw gebouwd met Fins hout. Na veelvuldig onderzoek is gebleken dat deze oude Finse school niet geschikt is voor de transformatie naar woningbouw. Ook een herbestemming voor het gebouw is na meerdere oproepen niet gevonden. Het gebouw wordt daarom circulair gesloopt, waarbij zoveel mogelijk materiaal wordt gered om te hergebruiken. Zo worden de planken hergebruikt als buitenmuren voor schuurtjes, en wordt onderzocht of andere bouwdelen terug kunnen komen in andere tuinvoorzieningen.