Reijsendaal Noord

Rotterdam
Home Projecten Reijsendaal Noord
Wonen
13 woonblokken
Cedrus Vastgoed

De noordrand van de wijk Park 16Hoven is een bijzondere locatie. Het biedt een weids uitzicht op een stadskwekerij en de daarachter gelegen luchthaven. Aan deze rand ontwerpen Pauwert Architectuur & Van Bergen Kolpa Architecten in opdracht van Cedrus Vastgoed ensembles van woonblokken die in samenspel een krachtige beëindiging van de wijk vormen.

De gekozen architectuurstijl komt voort uit de geambieerde balans tussen enerzijds een samenhang en continuïteit in architectuur, en anderzijds de individuele variatie per woning. Het ontwerp gaat uit van helder vormgegeven bakstenen volumes die een duidelijke eenheid vormen. Ritmes van gevelopeningen tussen horizontale belijningen binden de woonblokken samen. Binnen deze eenheid worden op het schaalniveau van het ensemble, het blok en de woning verschillen en accenten gemaakt.

Op het schaalniveau van de straat verschillen de blokken sterk in afmeting. De blokken vormen leesbare ensembles aan weerszijde van de lanen die het plan doorkruisen. Elke laan heeft een eigen kleuridentiteit. Van oost naar west wordt dit verloopt zichtbaar gemaakt door middel van een kleur gradiënt in het metselwerk, van bruinrood naar helder oranjerood & van antraciet bruin naar zilvergrijs. Het gootdetail, de verholen goot, is ingezet als het krachtige samenbindend element van de rijen om zo samenhang in architectuur en uitstraling te bereiken tussen de ontwerpen van beide architecten.

Op de schaal van het blok worden in de ontwerpen van Bergen Kolpa Architecten accenten gemaakt in de vorm van spottersogen. Hier wordt de gemetselde gevel omhoog getrokken. Grote ramen creëren een weids uitzicht op de omgeving. Door af te wisselen in de vorm en positie van de accenten krijgt elk blok een eigen identiteit. Op het schaalniveau van de woning worden verschillen gemaakt in de gevelcompositie. Een sterke afwisseling van raambreedtes en verbijzonderingen in de vorm van afgeschuinde negges bieden een grote diversiteit waarop het uitzicht kan worden beleefd. Van dichtbij worden ook de verbijzonderingen in de detaillering zichtbaar zoals kozijnen en hemelwaterafvoeren die achter het metselwerk liggen en een subtiele horizontale belijning in het metselwerk.

Vanuit eenzelfde concept, maar met andere ingrediënten ontwerpt ook Pauwert Architectuur de woningen. Een verbijzondering op het niveau van het ensemble vind plaats door de kap van de hoekwoning op te tillen en een accent in het dak te maken. Samenhang van de gevel, op blokniveau, ontstaat middels een van staand metselwerk gemaakte ‘regisserende lijnen’. Binnen de samenhang van het blok worden de woningen specifiek gemaakt door een eenvoudige maar zorgvuldige ritmiek van gevelopeningen waarin variatie wordt gezocht. Per woning wordt er één opening bijzonder gemaakt. Deze accenten, waarbij het kozijn buiten de gevel wordt geplaats, richting zich op de kwaliteiten van de plek. Op de begane grond ontstaat ‘tuinramen’ welke georiënteerd zijn op de avondzon direct voor de woning. Op de verdieping bevinden zich ‘bloemramen’  waarin de toekomstig bewoner kan zitten en wegdromen met uitzicht op de stadskwekerij en voetbalvelden. En tot slot, komen er in het dak ‘zolderramen’ van waaruit men de vliegtuigen in de verte kan zien stijgen en dalen.