Sluisbuurt

Amsterdam
Home Projecten Sluisbuurt
Wonen, werken, verblijven
18.000 m²
Gemeente Amsterdam / OMEGA Projectontwikkeling

Sluisbuurt wordt de nieuwste, bruisende stadswijk van Amsterdam Oost. Met meer dan 5500 woningen op het meest westelijke puntje van het Zeeburgereiland wordt dit een bijzonder stukje stad met een hoogstedelijk karakter. De Sluisbuurt wordt een gemengde wijk met een hogeschool, werkruimtes, winkels, water en groen. De autoluwe woonwijk maakt ruimte voor de fiets. Gemeente Amsterdam schreef een tender uit voor de ontwikkeling van het eerste kavel in het gebied. Samen met OMEGA Projectonwikkeling, Moederscheim Moonen Architects, Lichtstad Architecten en Buro Lubbers ontwierpen we het gebouw CornerStone, als hoeksteen van de Sluisbuurt. We hebben de tender helaas niet gewonnen.

CornerStone had één van de eerste stenen kunnen zijn die gelegd had kunnen worden in de Sluisbuurt. Centraal gelegen aan de hoofdstraat en dichtbij het waterbassin zou het gebouw een kruispunt worden; een gebouw dat een belangrijke plek in het collectieve geheugen van de toekomstige bewoners zou gaan innemen. Het gebouw zou de gehele ontwikkeling van een kale zandvlakte tot een bruisende nieuwe stadswijk meemaken.

Gebouw CornerStone is daarmee een grondlegger, een basis en een fundament, en daarom ook de maatstaf voor duurzaamheid, flexibiliteit, ecologie en inclusiviteit. CornerStone accommodeert alle lagen van de stad; singles, starters, gezinnen en ouderen. Het gebouw biedt plek voor eigen woningbezit en aangenaam wonen in diverse woontypologieën. Het wordt een echte, inclusieve dwarsdoorsnede van de samenleving. Een supermarkt, een echt buurtcafé op de hoek, en een plek om te sporten zijn daarnaast de basisbehoeftes voor iedere gezonde stadswijk.

Vanaf dag één is de samenhang tussen uw en onze ambities op ruimtelijkheid, programma en duurzaamheid vertegenwoordigd in ons ontwerpproces. Dit is vertaald naar een gebouw waar slimme stramienen en constructies bijdragen aan een flexibel en aanpasbaar gebouw met een grote diversiteit aan woontypologieën. Flexibiliteit en diversiteit die zichtbaar zijn gemaakt in de architectonische expressie van het gebouw. En een architectonische expressie waar duurzame ambities op het gebied van energie, landschap en natuurinclusiviteit integraal onderdeel zijn van de ziel en beeld van het gebouw. De samenhang tussen alle disciplines en ontwerplagen, van het basisstramien tot de zorgvuldig gekozen beplanting, maken het gebouw een maatstaf voor integraal en duurzaam ontwerpen. Het resultaat is een ingetogen, maar markant gebouw, met expressieve accenten die aansluiten bij onze visie voor de hoeksteen van Sluisbuurt.

De buurt gaat de komende jaren een drastische verandering meemaken van zandvlakte naar levendige stadswijk. Om als grondlegger vanaf dag één een levendig en bruisend gebouw te realiseren voorzien wij in onze visie programmatische elementen die reuring in het gebied brengen. Naast de levendige plint met de dagelijkse behoeftes, komt er grenzend aan het openbare deel van de daktuin een gym en de toegang tot de publieke functie in de top van de toren. Deze functie hebben we ontworpen als hét infocentrum voor Sluisbuurt. Een plek waar lokale overheid, de markt en de woonconsumenten kunnen ontmoeten en beleven. Als ná 10 jaar de wijk zo goed als af is, is het gegarandeerd dé plek in het collectieve geheugen van de inwoners en wordt het getransformeerd in een blijvende ontmoetingsplek; voor vergaderen, werken, dineren, sporten, alles is mogelijk. En dat midden in een groene kroon! Want CornerStone wordt groen. Heel groen! Vanaf de uiterste hoek tot het hoogste puntje. Het groen, het vasthouden van water en natuurinclusieve oplossingen zijn een paar van de vele toekomstige vanzelfsprekendheden die het gebouw zal bevatten. Tegelijkertijd wordt CornerStone niet het zoveelste experiment of showcase. Het wordt de o zo belangrijke solide eerste steen voor de nieuwe wijk Sluisbuurt.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Daniek Reijnders