Theresiakwartier

Raamsdonksveer
Home Projecten Theresiakwartier
wonen
72 woningen
Rezidenz Development

Het Theresiakwartier is het resultaat van de herontwikkeling van het gebied Sint Theresia, een wat in zichzelf gekeerd gebied aan de rand van het centrum van Raamsdonksveer. Geflankeerd door de herkenbare OLV Hemelvaart kerk wordt het nieuwe Theresiakwartier een mix van wonen met zorg, regulier wonen en recreatie. Als Pauwert Architectuur zijn wij verantwoordelijk voor de stedenbouw en architectuur van dit gebied, in opdracht van Rezidenz Development  (westelijk deel) en zorgorganisatie Prisma (oostelijk deel).

De huidige groene kwaliteiten van de plek vormen de basis voor de nieuwe stedenbouwkundige opzet van het Theresiakwartier. Vanuit die gedachte geeft de noordelijke bomenstructuur en het dierenpakje aanleiding voor de introductie van een verbindende groene loper. De bestaande boomclusters vormen aanknopingspunten voor de inpassing van de gebouwen. Over het Theresiakwartier loopt van west naar oost een gradiënt van verschillende leefsferen, van een reguliere woonomgeving naar een meer op zorg gerichte leefomgeving.

Regulier wonen
Het westelijke deel van het Theresiakwartier is bestemd voor regulier wonen. In dit gebied worden 72 grondgebonden woningen en studio’s gerealiseerd die aansluiten op de dorpse maat en schaal van de directe omgeving. Een appartementengebouw in het midden van het Theresiakwartier vormt de overgang tussen de verschillende leefomgevingen. De situering aan de groene loper maakt dat dit gebouw een publieke plint krijgt met ruimte voor bijvoorbeeld een koffiebar. Het gebouw vormt het verbindend element tussen enerzijds de op zorg gerichte omgeving, en anderzijds het reguliere woonomgeving.

Wonen met zorg
De oostelijk deel van het Theresiakwartier wordt gekenmerkt door zorgorganisatie Prisma. In de nieuwe ontwikkeling maken de huidige gebouwen van Prisma plaats voor Campus Kiezel: een eigenwijze, herkenbare en dynamische zorgomgeving met begeleid wonen en een dagbehandelingslocatie. In het woongebouw zijn 4 woongroepen gesitueerd, waar in totaal 32 kinderen wonen. Het dagbehandeling gebouw biedt ruimte aan 6 stamgroepen, een activiteitenruimte, een multifunctionele ruimte, de behandelruimtes en kantoren.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Joost van den Brand