Zicht op Suyt

Helmond
Home Projecten Zicht op Suyt
(zorg)wonen
66 woningen
Cedrus Vastgoed & Bene Vivendo

Suytkade is een bruisende centrumwijk in wording. Op het terrein van de voormalige Hatéma textielfabrieken wordt gebouwd voor de (toekomstige) bewoners van Helmond. De Zuid-Willemsvaart vormt het decor van een aantal waterburchten aan de zuidkant van Suytkade. In opdracht van Cedrus Vastgoed heeft Pauwert Architectuur eerder ‘Wonen op Suyt’ ontworpen, een ensemble van drie waterburchten. Ten noorden van de waterburchten ontstaat een meer stedelijke omgeving, met als sluitstuk van de wijk ’Zicht op Suyt’. Dit kopgebouw ontwerpt Pauwert Architectuur in opdracht van Cedrus Vastgoed, in samenwerking met Bene-Vivendo. Het gebouw vormt de toekomstige entree van Suytkade vanuit de het centrum van Helmond.

Bijzondere positie in de wijk
De bijzondere positie in de wijk vraagt om een bijzonder gebouw. De verbijzondering wordt gezocht op de verschillende schaalniveaus. Stedenbouwkundig gezien trapt het gebouw vanaf de wijk op richting het centrum van Helmond. Op deze manier krijgt ‘Zicht op Suyt’ richting, en zoekt het de verbinding met zijn context.

Op gebouwniveau wordt het gebouw gekenmerkt door een verticale gevelritmiek. Baksteen penanten rijzen vanuit het maaiveld en het water tot aan het dak, waar een duidelijke kroon het gebouw beëindigd. De plint, het middendeel en de top worden leesbaar gemaakt middels witte horizontale banden. Tot slot biedt het gebouw op het kleinste schaalniveau een bijzonder woonprogramma. Het gebouw biedt ruimte aan begeleid wonen en seniorenwoningen.

Woonprogramma Zicht op Suyt
In ‘Zicht op Suyt’ komen 66 wooneenheden waarvan 37 voor begeleid wonen en 29 seniorenwoningen. Zorg op maat is altijd dichtbij, zodat hier zonder zorgen gewoond kan worden. Meerdere gedeelde binnen- en buitenruimtes brengt de bewoners bij elkaar. Zo komt in de plint van het gebouw een gemeenschappelijke woonkamer met een ruim terras aan het water. Hier kunnen bewoners elkaar treffen voor bijvoorbeeld een kop koffie, maar kan ook gebruikt worden als ontspannen werkplek buiten het (t)huis. Ook wordt er op hoogte een tweede gezamenlijke woonkamer gerealiseerd, grenzend aan een ruime daktuin. Een kwalitatieve buitenruimte op niveau.