’t Gulden Pad in ’t Gulden Land: de kop van Aarle-Rixtel

Home Actueel ’t Gulden Pad in ’t Gulden Land: de kop van Aarle-Rixtel

Nabij de kruising van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ Zuid-Willemsvaart ligt een bijzonder stukje Aarle-Rixtel: ’t Gulden Land. Dit gebied dankt haar naam aan het middeleeuws kasteeltje Gulden Huys dat hier vroeger stond. Het gebied wordt gekenmerkt door de robuustheid van natuur en landbouw waar het beekje de Gulden Aa door meandert. Vandaag de dag is het terrein slecht toegankelijk en deels verwilderd. Het is een gebied dat nieuwe aandacht verdiend. ’t Gulden Land wordt in samenwerking met gemeente Laarbeek, gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas herontwikkeld tot een gebied waar flora en fauna kunnen floreren; het wordt een plek waar groen, water, cultuurhistorie en recreatie samensmelten.

In opdracht van Robert Hellings van Cedrus Vastgoed verkent Pauwert Architectuur de recreatieve ontwikkeling van het noordelijkste deel van dit gebied. Onderdeel van deze ontwikkeling is ’t Gulden Pad: een herkenbaar landschappelijk element dat de bezoeker uitdaagt om ’t Gulden land te ontdekken en te beleven. Een plek waar ontmoeting, educatie, recreatie en beleving samen komen. Op de kop van dit pad is plaats voor een waterpoort, een horecapaviljoen waar bezoekers onder het genot van een hapje en drankje worden uitgenodigd om van het weidse landschap en de vergezichten over het kanaal te genieten.

Afgelopen week hebben we tijdens de raadsvergadering van Gemeente Laarbeek onze visie op ’t Gulden Pad met de Waterpoort als horecapaviljoen gedeeld. Uit eerdere werksessies met omwonenden en belanghebbenden hebben we gezamenlijk benoemd dat we voor de ontwikkeling van dit gebied moet inzetten op natuurbeleving en kleinschaligheid, en dat er een goede balans moet worden gevonden tussen reuring en rust. Deze thema’s kwamen dan ook sterk terug tijdens de raadsvergadering. Zolang de rust en de natuur gewaarborgd blijft, lijkt de ontwikkeling van het gebied weer een stukje dichterbij te komen.