Bewust Bouwen op symposium in Veldhoven

Home Actueel Bewust Bouwen op symposium in Veldhoven

Afgelopen week waren wij uitgenodigd om onze visie over Bewust Bouwen toe te lichten op het door de PvdA georganiseerde symposium over Duurzaamheid in Veldhoven. Jan heeft hier verteld over hoe wij als architectenbureau inzetten op duurzaamheid vanuit samenwerking.  Duurzaamheid lijkt een modieus begrip te zijn geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. We proberen inhoud aan het begrip duurzaamheid te geven op een manier die past bij de vraag, de opgave en de ambitie van de toekomstige gebruikers van gebouwen. Wij denken dat hierbij de samenwerking in een integraal team van gemeentes, alle actoren (o.a. omwonenden, toekomstige bewoners, bedrijven) en ontwerpbureau’s van groot belang is. Zodoende spreken we ook liever van ‘Bewust Bouwen’.

Naast Pauwert waren er ook meerdere sprekers die specifieke oplossingen toelichtten die de kwaliteit van leven en wonen op een duurzame manier verhogen. Zo vertelde Ad van de Ven over hoe Zonnepark Welschap omwonenden de mogelijkheid biedt een duurzame bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie, enthousiasmeerde Carlo Zwartendijk de aanwezigen door over zijn zelfgebouwde duurzaamste huis van Nederland te spreken, en sprak Stichting Steenbreek over hun doel om onze leefomgeving te vergroenen door onnodige verharding te vervangen door een diversiteit aan groen.