Een helpende hand voor De Berkenschutse in Heeze

Home Actueel Een helpende hand voor De Berkenschutse in Heeze

De Berkenschutse is een school voor speciaal onderwijs in Heeze. Samen met Raffaan NXT hebben we meegedaan met de architectenselectie voor een nieuw (her)ontwerp voor deze school. Helaas hebben we het project niet gewonnen, maar omdat we apetrots zijn op de mooie en betaalbare oplossing die we hebben voorgesteld willen we onze visie graag delen. Op De Berkenschutse ligt de nadruk op het bieden van passend onderwijs en de ontwikkeling van het kind. De uitvraag bestond uit het maken van een visie voor een hybride plan: deels nieuwbouw, deels renovatie.

In onze visie leggen we de focus op het bieden van een helpende hand. We brengen een nieuwe structuur aan in de te renoveren delen en helpen met het vertalen van de wensen en eisen van de gebruikers in de nieuwbouw. We denken vanuit een domus, een van oudsher carrévormig huis met een binnen-cour. Hierdoor kunnen we zowel binnen als buiten besloten, beschutte en open ruimten creëren. Voor ieder kind een passende oplossing. Alle onderwijsvormen, zorg, dienstverlening, vaklokalen en sport worden met elkaar verbonden middels een duidelijk te onderscheiden route: ‘De Berkenlaan’. Door, naast het bouwen van nieuwbouw, de bestaande gebouwen opnieuw in te richten en een nieuwe schil te geven, krijgt iederéén een nieuwe school. We zoeken daarbij naar algemene herkenbaarheid, met oog voor individuele identiteit. Samen maken een veilige haven voor iedereen, samen maken we De Berkenschutse!

We feliciteren de winnaars, onze overburen Architecten|en|en! Uiteraard vinden we het ontzettend jammer dat we hier niet verder aan mogen ontwerpen, maar we zijn er trots op wat we neer hebben gezet voor deze architectenselectie. Volgende keer beter!