Pauwert Architectuur: nieuwe naam, ander adres, zelfde vakmanschap

Home Actueel Pauwert Architectuur: nieuwe naam, ander adres, zelfde vakmanschap

De afgelopen jaren heeft ons bureau, ondanks een stagnatie van de markt, een stabiele groei doorgemaakt. Daar zijn we trots op. Door vast te houden aan onze visie en daar voortdurend in te blijven investeren, is een goede basis gelegd. Hiermee kunnen we de komende jaren een toonaangevende rol spelen in de ontwikkeling en uitvoering van eigentijdse architectuur in de regio.

De ontwikkeling van de organisatie is nu toe aan een volgende stap. Henk Schoones, al 32 jaar verbonden aan het bureau, zal de zakelijke belangen overnemen van Aart van den Pauwert. Aart heeft het bedrijf, zoals een goede architect betaamt, op stevige fundamenten gebouwd en er een solide gebouw van gemaakt. Met al zijn kennis en contacten zal Aart een bijdrage blijven leveren aan ons bureau.

Met de nieuwe naam Pauwert Architectuur zal de focus liggen op het doorzetten én uitdiepen van de strategie en visie. Hetzelfde vakmanschap en het leveren van krachtige ontwerpen en visionaire plannen blijft centraal staan.

Niet alleen onze naam verandert, ook ons adres. Niet ver weg; we verhuizen slechts naar een andere verdieping. Het vertrouwde Beemdstraat 7 wordt Beemdstraat 9. Afgelopen weekend zijn we met zijn allen flink bezig geweest met verhuizen en deze week zijn we gestart op onze nieuwe verdieping.

De meimaand beginnen wij met een frisse start.