Woonkansen voor (t)huisloze jongeren

Home Actueel Woonkansen voor (t)huisloze jongeren

De komende maanden gaat Pauwert Architectuur ontwerpend onderzoek inzetten naar de mogelijkheid om ‘blinde vlekken’ in de stad te gebruiken voor huisvesting van dak & (t)huisloze jongeren.

Alleen al in de stad Eindhoven zijn er op dit moment circa 100 (t)huisloze jongeren. Jongeren die vrijwel geen zorgvraag hebben, maar vanwege pech zonder woning zitten. Het is een groep voor wie het zelfstandige leven nog maar net begint, en daarom een belangrijke focusgroep voor een gezonde toekomst. Een vertrouwde leefomgeving vormt een basis waaruit jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er nog talloze onbenutte ruimten, zogenoemde ‘blinde vlekken’, zoals kopgevels, verloren groenstrookjes, ongebruikte trapveldjes en lege parkeerpleinen. Nieuwe ideeën en innovatieve woonconcepten kunnen een invulling geven aan deze locaties en een bijdrage leveren aan huisvestingsmogelijkheden en daarmee een betere toekomst van (t)huisloze jongeren en daarnaast een bijdrage leveren aan de openbare ruimte.

Het onderzoek voeren we uit in samenwerking Stichting Springplank, SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland), Bouwsociëteit Zuidoost Brabant en TU/e Urban Labs. Samen beschikken we over een breed kennispalet, gedegen ervaring en een divers netwerk. Met het uiteindelijke resultaat willen we de huisvestingsproblematiek onder (t)huisjongeren verder onder de aandacht brengen, politiek en praktijk met elkaar verbinden en daarmee aanzetten tot actie. Want wonen is een grondrecht, iedere jongere verdient een (t)huis.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het is één van de 23 projecten die zijn geselecteerd voor een innovatievoucher.