Bestemmingsplan Theresiakwartier vastgesteld

Home Actueel Bestemmingsplan Theresiakwartier vastgesteld

We kunnen door! Onlangs is het bestemmingsplan van het Theresiakwartier in gemeente Raamsdonksveer is vastgesteld. Het Theresiakwartier is het resultaat van de herontwikkeling van het gebied Sint Theresia, een wat in zichzelf gekeerd gebied aan de rand van het centrum van Raamsdonksveer. Geflankeerd door de herkenbare OLV Hemelvaart kerk wordt het nieuwe kwartier een mix van wonen met zorg, regulier wonen en recreatie. Eerder berichtten we al over de start bouw van het kindcentrum van zorgorganisatie Prisma op deze locatie. Met de vaststelling van het bestemmingsplan maken we ook grote stappen in de verdere ontwikkeling van 72 woningen in opdracht van projectontwikkelaar Rezidenz.

De huidige groene kwaliteiten van de plek vormen de basis voor de nieuwe stedenbouwkundige opzet van het Theresiakwartier. Vanuit die gedachte geeft de noordelijke bomenstructuur en het dierenpakje aanleiding voor de introductie van een verbindende groene loper. De bestaande boomclusters vormen aanknopingspunten voor de inpassing van de gebouwen. Over het Theresiakwartier loopt van oost naar west een gradiënt van verschillende leefsferen, van een meer zorgomgeving naar een meer reguliere woonomgeving.

Het westelijke deel van het Theresiakwartier is bestemd voor regulier wonen. De eerste ontwikkeling wordt het appartementengebouw met 27 woningen, in het midden van het Theresiakwartier. Dit gebouw vormt de overgang tussen de verschillende leefomgevingen. De situering aan de groene loper maakt dat dit gebouw een publieke plint krijgt met ruimte voor bijvoorbeeld een koffiebar. Enerzijds vormt dit gebouw het verbindend element met de gebouwen van Prisma, anderzijds met het woonplan dat bestaat uit grondgebonden woningen en studio’s welke aansluiten op de dorpse maat en schaal van de directe omgeving.