Transformatie Pastorie Eindhoven

Home Actueel Transformatie Pastorie Eindhoven

In het Eindhovens Dagblad verscheen gister een artikel over de transformatie van de ‘vergeten’ pastorie van de st. Vincentius a Paolo kerk aan de Oude Bossche Baan in Eindhoven. In opdracht van Van der Meeren vastgoed & projectontwikkeling hebben wij een plan ontworpen voor deze pastorie. Het kerkcomplex uit 1964 van Jan de Jong vormt een kenmerkend ensemble in stijl van de Bossche School. In de gehele compositie neemt de pastorie een belangrijke plaats in. De toren, kerk en pastorie houden elkaar in evenwicht: een ‘schikking’ van respectievelijk een staande, een liggende en een zittende vorm.

In de westhoek van het plan aan het Pastoor Duseeplein en het Albertipad ligt de pastorietuin afgekaderd door een muur. Het is op deze plek, onder de kruinen van de monumentale eiken aan het Albertipad en de platanen op het plein, dat een abstract volume aan het ensemble wordt toegevoegd, zonder onrecht te doen aan de oorspronkelijke schikking van de toren, kerk en pastorie.

In navolging van de herbestemming van de kerk in 2009 tot kantoor wordt nu de oude pastorie ingericht als wooncomplex met 5 appartementen. Daarmee wordt de in uiterst slechte staat verkerende pastorie gerestaureerd, evenals de in verval zijnde erfafscheidingen. Het nieuwe volume in de tuin biedt plaats aan 6 appartementen in 3 lagen.

In de bepaling van de verhouding en opzet van de gevel van de nieuwbouw maken we gebruik van het plastisch getal: het plastisch getal is in de architectuur een speciale verhouding waarmee een hele reeks van met elkaar verbonden verhoudingen samenhangt. Deze verhoudingen vormen de grondslag van een verhoudingenleer, ontwikkeld door de priester en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991), en ligt ten grondslag aan de Bossche School architectuur. Op deze wijze ontstaat een nieuwbouw dat noch probeert in contrast te staan met het oude complex, noch het exact wil kopiëren. Toch blijft het herkenbaar als nieuw element dat in balans is met toren, kerk en pastorie: een nieuwe woonpastorie.