Oplevering Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo

Home Actueel Oplevering Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo

Het Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo is opgeleverd! De afgelopen 1,5 jaar is er door een topteam gewerkt aan de realisatie van dit mooie project.

Het Brighthouse is de eerste ontwikkeling langs de loper, in het verlengde van de Innovatoren. Binnen het landschappelijk plan van Heusschen Copier hebben wij een stedenbouwkundige visie opgesteld met een toekomstscenario voor de bebouwde omgeving. Een lange loper vormt de as van het terrein, met aan weerszijden ruimte voor bebouwing. Bestaande looplijnen worden opgepakt en haken aan op de as. Voor dit gebouw is geput uit de ervaringen van de door ons ontworpen Brighthouses bij Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen.

Het vijf-laagse gebouw is aan twee zijden toegankelijk, vanaf zowel de loper als vanaf de Floriadelaan. Beide entrees geven direct toegang tot de ruggengraat van het gebouw, het centrale trappenhuis dat een verbindende rol speelt tussen de verdiepingen en de verschillende gebruikers. Deze vervlochten trap draagt bij aan het maximaliseren van de ‘shared space’. De vervlochten trap legt relaties tussen de gebouwdelen op álle verdiepingen en stimuleert hiermee ontmoeting en uitwisseling. Het Brighthouse draagt bij aan de versterking van de campus en haar positie in de regio, met een EU-regionale magneet voor onderzoek en innovatie.