Architectenselectie Levendig Landgoed Huize Padua gewonnen!

Home Actueel Architectenselectie Levendig Landgoed Huize Padua gewonnen!

Pauwert Architectuur heeft de architectenselectie voor de eerste (zorg)woningen op Levendig Landgoed Huize Padua gewonnen! Deze GGZ Oost Brabant locatie nabij Boekel zal de komende jaren transformeren van semi-gesloten en monofunctioneel instellingsterrein tot levendig landgoed met ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie.

Op dinsdag 17 mei is de overeenkomst getekend door bestuurders Fred Pijls en Anne-Marie Schram, Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant en onze directeur Henk Schoones. Een historisch moment in de geschiedenis van het landgoed.

Het terrein, dat al sinds 1826 in gebruik is voor het verlenen van psychiatrische zorg, wordt gekenmerkt door prachtige monumentale lanen en karakteristieke gebouwen. Een deel van de landschappelijke hoofdstructuur is in de loop der jaren echter verloren gegaan en veel gebouwen zijn dringend aan vervanging toe. Buro Lubbers ontwikkelde samen met GGZ Oost Brabant de gebiedsvisie ‘Levendig Landgoed Huize Padua’, waarin beschreven wordt hoe de bestaande zorgfuncties duurzaam ingepast worden binnen de karakteristieken van het landgoed en hoe het toekomstig programma een plek kan krijgen op het landgoed. De historische, landschappelijke en architectonische waarden van het terrein vormen hierbij de basis voor de plannen.

De nieuwe (zorg)woningen die wij gaan ontwerpen borduren verder op de visie die Buro Lubbers heeft neergelegd. Hoe kunnen we de omgeving zo inrichten dat landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische elementen de sociale cohesie tussen bewoners, bezoekers en medewerkers versterken? De bestaande landschappelijke kwaliteiten van de verschillende deelgebieden geven intuïtief handvatten voor de vormgeving van de gebouwen. Zo zullen er kleinschalige buurtschappen ontstaan die zijn geënt op de directe omgeving. We hebben erg veel zin om samen met alle betrokken partijen te starten met Levendig Landgoed Huize Padua!

Volg de website Levendig Landgoed Huize Padua voor de laatste ontwikkelingen!