‘Blinde Vlekken? Woonkansen!’ onderdeel van ‘Brabantse Oogst’ op Provinciehuis Noord-Brabant

Home Actueel ‘Blinde Vlekken? Woonkansen!’ onderdeel van ‘Brabantse Oogst’ op Provinciehuis Noord-Brabant

De tentoonstelling ‘Brabantse Oogst: Ontwerpkracht voor de grote verbouwing van Brabant’ is geopend in het Provinciehuis Noord-Brabant, en Pauwert is hier onderdeel van!

Ons project ‘Blinde Vlekken? Woonkansen!’ is één van de 33 projecten in Brabant die zijn geoogst uit de recente subsidierondes van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Samen met Provincie Noord Brabant en Brabant Advies organiseerden zij woensdag 8 februari een bijeenkomst over de inzet van ontwerpkracht in de transitievraagstukken die overal in Brabant aan de orde zijn. Een selectie van 4 Brabantse projecten is in parallelle deelsessies, in combinatie met een project elders in het land, toegelicht en bediscussieerd. We waren uitgenodigd om in de deelsessie ’Wederombouw in naoorlogse wijken’ het verhaal achter ons ontwerpend onderzoek te vertellen. Met een zeer interessant dialoog tussen ontwerpers, overheden en maatschappelijke organisaties als resultaat kijken we terug op een geslaagde middag.

In ‘Blinde Vlekken? Woonkansen!’ verkennen we de woonkansen voor dak- en thuisloze jongeren op vergeten plekken in de stad. Daarbij draait het niet om enkel het toevoegen van woningen in de stad, maar ook om hoe we met kleine ingrepen kunnen werken aan versterking van bestaande woonwijken en grotere stedelijke opgaves. Het project is een samenwerking tussen Pauwert Architectuur, Stichting Springplank, Bouwsociëteit Zuidoost Brabant, Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en TU/e Urban Labs.